Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

"Ikšķiles Vēstis"
  Publicēts: 2011-12-21  10:35:00 / Pašvaldība
 
 Ziņot redakcijai  

Ikšķilē noslēdzies Skolas ielas rekonstrukcijas projekts.

Doma par rekonstrukcijas nepieciešamību radās, analizējot situāciju, kuras ielas Ikšķilē būtu jārekonstruē pirmkārt. Faktori, kā rezultātā tika uzsākta rekonstrukcija, bija transporta kustības nesakārtotība galvenajos krustojumos, ielas seguma zemā kvalitāte, trotuāru neesamība vai to sliktais stāvoklis, kā arī novecojušās komunikācijas. Jau uzsākot projektēšanas darbus, tika domāts par to, lai Skolas ielas rekonstrukcija būtu kā galvenā ass, no kuras tālāk attīstīsies citi ielu rekonstrukciju projekti, tādi kā Birzes ielas trotuāra izbūve, Pārbrauktuves ielas rekonstrukcija u.c.

Šī projekta izstrāde un realizācija nebija iedomājama bez daudzu profesionāļu klātbūtnes, kā arī bez komandas, kas to realizē. Viens no cilvēkiem, kurš piedalījās visos projekta realizācijas procesos, ir Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors Guntars Kurmis. Viņš virzīja, uzraudzīja un bija klāt ikvienā būvniecības procesa etapā. Tāpēc aicināju uz sarunu Kurmja kungu, pateicoties kuram Skolas ielas rekonstrukcija ir pabeigta līgumā noteiktajā termiņā un pilsētas iedzīvotāji var sagaidīt Ziemassvētkus skaistā un sakoptā vidē.

Vai Ikšķilei ir ielu sakārtošanas plāns un vai Skolas ielas projekta realizācija tika veikta pēc iepriekš izstrādāta plāna?

Jā, ir izstrādāts perspektīvais plāns, kuras ielas būtu jāsakārto pirmās, un Skolas iela bija prioritāte. Plānā primārais ir sakārtot pilsētas centrālo daļu, iekārtojot brauktuves, izveidojot trotuārus, nomainot komunikācijas. Plānojot darbus, radās dažādas nianses, kuras lika mainīt veicamo darbu secību. 2010. gada vasarā tika veikta Birzes ielas trotuāra izbūve un Stacijas ielas rekonstrukcija. Šajā būvniecības sezonā saskaņā ar plānu pienāca kārta Skolas ielas rekonstrukcijai. Nākamgad tā būs Pārbrauktuves iela. Tiek strādāts pie projekta izveides Skolas ielas turpionājumam līdz pat estrādei.

Vai darbi Skolas ielā jau ir pabeigti?

Šobrīd, kad avīze ir sasniegusi novada iedzīvotājus, būvdarbi Skolas ielā ir pabeigti. Iespējams, pavasarī būs jāpārsēj kāda daļa zālāja vietās, kur tas nebūs sadīdzis. Nevar izslēgt vēl dažas nianses, kuras var rasties pirmās ziemas laikā, taču būvnieku veiktajiem darbiem ir garantija, un defekti, ja tādi radīsies, tiks novērsti. Vēlos atzīmēt, ka būvnieks bija ceļu būves firma „Binders”, kurš ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā. Tas dod pārliecību par paveiktā darba kvalitāti.

Kas ir tas, ko ieguvuši novada iedzīvotāji ar šī projekta realizāciju?

Domāju, ka to ir pamanījis katrs ikšķilietis un arī tie, kuri tikai caurbraucot redz Ikšķili. Ir izdevies atrisināt visus uzdevumus, kurus bija uzdevis ceļu satiksmes drošības audits un ko paredzēja tehniskie noteikumi. Ir ielikta pilnīgi jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Tās efektivitāti apliecina fakts, ka zem tilta lietus laikā vairs nekrājas milzīgas peļķes. Ir pārbūvēts elektrotīkls, ieskaitot augstsprieguma tīklu. No Skolas ielas ir pazuduši liekie stabi, jo elektrotīkls ir „sagūlies” zemē. Iedzīvotājus priecē jaunā ielas apgaismes sistēma. Iedzīvotāju ieguvums ir jaunā siltumtrase no katlu mājas līdz pat Skolas ielas 7 mājas galam. Tas atstās pozitīvu iespaidu uz apkures tarifiem, jo samazināsies siltuma zudums trasē. Šie, manuprāt, ir galvenie ieguvumi no tiem uzlabojumiem, kuri ikdienā ir neredzami. To, ko esam ieguvuši „virs zemes”, mēs varam novērtēt ikdienā. Tas ir tas, ko redzam brīdī, kad ejam vai braucam pa Skolas ielu - sakārtota braucamā ielas daļa, likvidēts ielas liekais platums, ir izbūvēts aplis, kas pilda savu galveno uzdevumu – sakārto satiksmi un samazina braukšanas ātrumu.

Jau šobrīd varam izbaudīt pirms dzelzceļa pārbrauktuves izbūvētās trešās joslas efektivitāti. Brīdī, kad lielākā daļa autotransporta gaida dzelzceļa pārbrauktuves atvēršanu, pa labo pusi ir iespējams izdarīt pagriezienu dzelzceļa stacijas virzienā. Lai šāds risinājums būtu iespējams, projektēšanas gaitā tika veiktas izmaiņas un samazināts trotuāra platums. Bet domāju, ka galvenais ieguvums ir izbūvēto trotuāru tīkls, kuru var novērtēt ikviens Ikšķiles iedzīvotājs un viesis. Manuprāt, pilsēta ir kļuvusi skaistāka un sakārtotāka, nekā tas bija  iepriekš.

Kādas ir projekta kopējās izmaksas?

Kā jau tika minēts iepriekšējos rakstos, šim projektam tika piesaistīts ES līdzfinansējums. Protams, šis finansējums nesedza visus izdevumus, kuri radās, rekonstruējot Skolas ielu. Eiropas Savienības finansējums sedz 85% no attiecināmajām izmaksām ielas sarkano līniju robežās. Reālajā situācijā šī neredzamā līnija ir gar ielas malu esošo trotuāru ārējām malām. Pilnīgi viss, kas ir izbūvēts aiz šīs līnijas, ir neattiecināmās izmaksas, kuras tiek segtas no pašvaldības pamatbudžeta. Pat siltumtrases izmaksas kā attiecināmās bija tikai  nelielais posms, kas šķērso ielu līdz šai līnijai otrpus trotuāram, tālāk – viss par ikšķiliešu naudu kā neattiecināmās izmaksas. No pamatbudžeta tika apmaksāti arī visi būvdarbi, kuri tika veikti ārpus tranzītielas juridiskajām robežām. Paskaidroju, ka tranzītielas posms ir robežās no dzelzceļa pārbrauktuves līdz gājēju pārejai pie pasta. Pati gājēju pāreja vairs nav tranzītiela. Gājēju pārejas izveide, krustojuma asfaltēšana, no laukakmeņiem izbūvētā krustojuma stūra pie pasta ēkas izmaksas ir neattiecināmas. Līdz ar to arī gājēju pārejas pāri dzelzceļam, gājēju ietves un apgaismojuma viņpus sliedēm izmaksas ir neattiecināmas. Tāpat neattiecināmās izmaksas pilnībā ir arī lietus ūdens kanalizācijas pieslēguma izbūve Pārbrauktuves ielā. Interesants ir fakts, ka šī pieslēguma vieta ir dziļākā aka Ikšķilē (6.5 metrus dziļa).

Vislielākais neattiecināmo izmaksu apjoms ir radies teritorijas labiekārtojuma rezultātā pie daudzdzīvokļu mājām Skolas ielā 7, 15 un 17. Daudzdzīvokļu māju teritorijā ir izbūvēta praktiski jauna iela ar stāvvietām māju iedzīvotāju autotransportam. Diemžēl vēl vairāk stāvvietu izveidot nebija iespējams. Gribas cerēt, ka ar šīm izbūvētajām būs pietiekami. Neattiecināmās izmaksas ir arī viss tirgus laukums un liela daļa no apzaļumošanas darbiem. Pie neattiecināmajām izmaksām ir jāmin arī visa augstsprieguma daļa elektrotīkliem, kas kopumā novada iedzīvotājiem izmaksāja 61264,55 Ls (bez PVN). Skaista dāvana no ikšķiliešiem Latvenergo sistēmai Ziemassvētkos! Kopējās būvdarbu izmaksas ir 1 080 322,46 Ls. Saskaņā ar noslēgto vienošanos starp Ikšķiles novada pašvaldību un Satiksmes ministriju Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 575 580,22 Ls, bet valsts budžeta dotācija – 10 157,29 Ls. Pārējais ir pašvaldības finansējums.

Vai projekta realizācijas gaitā saskārāties ar kādām neparedzētām problēmām?

Darba gaitā radās ne tikai papildus problēmas, bet arī idejas. Kā piemēru gribētu minēt faktu, ka tika pārbūvētas pieejas (nobruģēti laukumiņi) pie daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu ieejām. Sākotnējais projekts to neparedzēja, jo tās ir daudzdzīvokļu mājām piegulošās teritorijas. Arī trotuārs gar katlu māju uz Dainu ielu nebija paredzēts, taču darba gaitā kļuva skaidrs, ka šo trotuāru ir nepieciešams izbūvēt.

Protams, bija vēl arī daudz citu problēmu, kuras radās darba gaitā, piemēram, nesavlaicīga materiālu piegāde vai kuriozs fakts, ka nav pieejami darbinieki, kuri drīkst strādāt ar ekskavatoriem, kuru strēles garums ir virs sešiem metriem. Es varētu minēt vēl daudz un dažādu problēmu, kuras tika risinātas šī projekta realizācijas laikā, taču, pateicoties kompetentajiem speciālistiem, kuri bija ļoti zinoši un pretimnākoši, katrai problēmai tika rasts risinājums. Ja strādā vienota komanda, tad neatrisināmu lietu nav.

Vai šobrīd, atskatoties uz padarīto, ir kas tāds, ko varēja izdarīt citādi?

Protams. Ir lietas, kas ir piemirstas, piemēram, vieta pilsētas pulkstenim. Nepatīkami, ka sarunās ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” neizdevās pārliecināt akciju sabiedrību par nepieciešamību izbūvēt trotuāru gar veikalu „Maxima” uz autobusa pieturu. Tas tika izsvītrots jau no pirmās projekta redakcijas, lai gan tehniski šāda iespēja pastāvēja un iedzīvotājiem, manuprāt, tas bija ļoti nepieciešams. Šī mala gar brauktuvi ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” īpašumā, un mūsu vēlmes šajā jautājumā nesakrita. Skice ir sagatavota, padomāsim, varbūt ar laiku izdosies „ pierunāt” īpašniekus realizēt šo domu.

Vai tuvākajā nākotnē plānojat realizēt vēl kādu vērienīgu projektu?

Nākotne zināmā mērā jau ir ieskicēta. Ir plānots piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu Pārbrauktuves ielas rekonstrukcijai. Nākošajā sezonā trotuāru nobeigumi pie dzelzceļa pārbrauktuves tiks turpināti līdz pat dzelzceļa stacijai un Daugavas prospekta krustojumam.  Tiks izbūvēta autostāvvieta aiz dzelzceļa stacijas uz Ogres pusi. Šobrīd notiek darbs pie transporta kustības intensitātes mērījumiem centrā pie Ikšķiles vidusskolas un Tautas nama. Tas tiek darīts ar domu, lai tuvākajā nākotnē varētu izstrādāt projektu, kas palīdzētu sakārtot transporta plūsmas jautājumu skolas rajonā. Darbs notiek pie videonovērošanas projekta izstrādes, un, ja finansējums būs pietiekams, tad jaunizbūvētajos objektos drīz parādīsies video novērošanas kameras. Tāpat tiek strādāts pie tirgus izveides projekta - plānotā tirgus laukuma vietā pašreiz esošo tenisa kortu ir paredzēts pārvietot citur. Diemžēl jau šobrīd ir skaidrs, ka nākamā gadā finansu iespējas to neļaus realizēt. Bet tas nenozīmē, ka projekts netiks realizēts vispār.

Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tas ir laiks, kad biežāk gribas domāt gaišas domas un darīt labus darbus. Ko Jūs gribētu novēlēt Ikšķiles novada iedzīvotājiem?

Šis gads bija ļoti intensīvs un straujš. Vienlaikus tika būvēti vairāki objekti – Ikšķiles vidusskolas stadions, Skolas iela un Tīnūžu bērnudārzs. Gribētos, lai ikšķiliešiem patiktu sava pilsēta un mēs kopā būtu priecīgi par to, kāda tā ir šobrīd - gaišāka, skaistāka un sportiskāka. Es ticu, ka nākamajā gadā izdosies paveikt vēl daudz ko, lai Ikšķile taptu vēl jaukāka un sakoptāka. Es novēlu, lai ikvienam būtu darbs, kas dod gandarījumu par paveikto un iespēju baudīt dzīvi tā, kā katrs to vēlamies. Manuprāt, laimīgs ir tas, kurš no rīta grib doties uz darbu, bet vakarā uz mājām.

Lai visiem izdodas iecerētais! 
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības