Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Ogres novada domes preses dienests
  Publicēts: 2009-01-05  15:33:00 / Pašvaldība
 
 Ziņot redakcijai  

Pagājušajā gadā novada dome turpināja 2007. gadā iesāktos darbus vairākos pašvaldības infrastruktūras objektos, kā arī realizēja tos darbus, kuru veikšanai 2008. gada budžetā bija piešķirts finansējums, tostarp arī pašvaldības ielu un ceļu un apgaismojuma uzturēšanu un uzlabošanu.

Turpinājās Ogres pilsētas centra labiekārtošana – Brīvības ielas rekonstrukcijas posmā no Pļavas ielas Tīnūžu ielas virzienā. Saskaņā ar sākotnēji noslēgto līgumu starp domi kā pasūtītāju un SIA „UNI RL” kā izpildītāju darbi bija jāpabeidz un objekts jānodod ekspluatācijā līdz 1. jūnijam taču, ņemot vērā uzņēmuma vadības lūgumu, dome piekrita darbu izpildes termiņu pagarināt līdz septembrim. Projektā paredzētie darbi rudenī tika pabeigti. Brīvības ielas posma rekonstrukcija izmaksas ir Ls Ls 1 104 424, t.sk. Ls 312 010, kas izlietoti 2008. gadā.

Turpinājās arī 2007. gadā iesāktā Akmeņu ielas (posmā no Austrumu ielas līdz Vidzemes ielai) rekonstrukcijas projekta realizācija, darbus veica SIA “Ceļdaris”, tie tika sekmīgi pabeigti , izlietoti Ls 558 992 atbilstoši budžetā paredzētajam finansējumam. Turklāt izdevās atrast papildu finansējumu otra Akmeņu ielas posma (no Vidzemes ielas līdz Lielvārdes ielai) asfaltēšanai, līdz ar to tagad šī iela visā garumā ir ar asfalbetona segumu.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem tika rekonstruēts Kalna prospekts posmā no Rīgas ielas līdz Tirgoņu ielai, darbus veica SIA „Ceļdaris”, izlietoti Ls 187 564,89.
2008. gada vasarā bija jāuzsāk Meža prospekta rekonstrukciju posmā no Tīnūžu ielas līdz Upes prospektam, diemžēl  paredzētajā laikā darbus uzsākt neizdevās, jo ieilga projekta izstrāde, līdz ar to tikai rudenī tika parakstīts līgums ar SIA “Ceļdaris” un uzsākti rekonstrukcijas darbi, kas turpinās arī pašlaik. Darbu izmaksas saskaņā ar līgumu ir Ls 951 436.

Asfalta seguma remonts
Asfalta segums novada ielās salabots 22 889 kvadrātmetru platībā, šo darbi izpildei izlietoti Ls 463 419,21.
Ogrē asfalta segums salabots 8 ielās: Akmeņu ielā – 1 183 kvadrātmetri, Ls 11 716,33, Austrumu ielā – 5 996, Ls 99 275,84, Blāzmas ielā – 955 kvadrātmetri, Ls 35 063,78, Kalna prospektā – 2 244 kvadrātmetri, Ls 152 291,88, Mālkalnes prospektā – 1041 kvadrātmetrs, Ls 29 597,66, Skolas ielā – 3 536 kvadrātmetri, Ls 66 435,34, Upes prospektā – 1 804 kvadrātmetri, Ls 32 611,38, Vidzemes ielā – 2 530 kvadrātmetri, Ls 26 835,90.
Ogresgalā pagājušajā gadā ielas ar asfalbetona segumu netika labotas, savukārt Ciemupē šim nolūkam izlietoti Ls 9 591,10 Daugavas ielas seguma remontam 3 600 kvadrātmetru platībā.

Grants ceļi
Pagājušogad prioritāro darbu sarakstā bija iekļauta ielu ar grants un grunts seguma sakārtošana, budžetā attiecīgi paredzot finansējumu šo darbu izpildei. Plānotie darbi paveikti pilnā apjomā, salabojot segumu 28 ielās Ogrē. Kopumā grants un grunts ielu seguma remontam pilsētā tika izlietoti Ls 199 844,50 un 7 209,5 kubikmetri grants. Savukārt pagasta teritorijā grants seguma remontam Ogresgalā (d/s “Dārziņi”, Gāršas iela, ceļš Lībieškalns – Stūrīši, Lieltulki – Stidzenieki, Ogresgals – Krūmiņi) izlietoti Ls 21 241,91 un 690 kubikmetri grants, bet Ciemupē (ceļš Briņķi – Pūtēji, Kauliņi – Pīlādži, Kauliņi – Tīreļi – Lejasdūdas, Lašupes – Melnalkšņi, Strautiņi – Krusas, ielas d/s “Lašupes” un d/s “Urdziņa”, Jaunrobežnieku iela)– Ls 31 589,75 un 1 210 kubikmetri grants.

Bedrītes
Bedrīšu remontam Ogres ielās izlietoti Ls 93 177,29, salabojot bedres un bedrītes 7 109,24 kvadrātmetru platībā, savukārt Ogresgalā bedrītes salabotas 722 kvadrātmetru platībā, izlietojot Ls 8 513,35, un Ciemupē – 257 kvadrātmetru platībā, izlietojot Ls 318,20.
Ogrē bedres lāpītas 56 ielās, visvairāk – Brīvības ielā, kas ir visgarākā un arī visnoslogotākā iela pilsētā, J.Čakstes prospektā, Vidus prospektā, Draudzības ielā, Grīvas prospektā, Pārogres gatvē, Fabrikas ielā, Gaismas prospektā, Ausekļa prospektā, Mednieku ielā, Mālkalnes prospektā, Jaunogres prospketā, Lazdu gatvē, Meža prospektā,  Norupes ielā, Parka ielā, Raiņa prospektā, Skolas ielā, Strēlnieku prospektā, Tīnūžu ielā, Turkalnes ielā, Upes prospektā, Zilokalnu prospektā.
Ogresgalā bedrīšu remonts veikts Aroniju ielā, Bumbieru ielā, Ogres ielā, Plūmju ielā, Steigu ielā, Vidus prospektā, d/s “Dārziņi” ielās un ceļa paosmā Zvaigznītes – gājēju tilts, savukārt Ciemupē – ceļa posmā Ciemupe – Šoriņi – Austrumu iela, Daugavas ielā, Priežu ielā, Stacijas ielā, ceļa posmā Strautmaļi – Strautiņi.

Ietves
Pagājušajā gadā Ogrē ietves salabotas 1 432 kvadrātmetru platībā, šo darbu veikšanai izlietoti Ls 51 573,13: Kalna prospektā – 326 kvadrātmetri, Ls 22 124,32; Mālkalnes prospektā – 492 kvadrātmetri, Ls 17 581,33; Skolas ielā – 614 kvadrātmetri, Ls 11 867,48.
 
Ceļa zīmes
Ik gadus daļu no ceļu uzturēšanai atvēlētā finansējuma nākas izlietot ceļa zīmēm. Pagājušogad jaunu ceļa zīmju uzstādīšanai, esošo zīmju remontam, ielu norādes zīmēm un jaunu ielu nosaukumu plākšņu izgatavošanai un uzstādīšanai novadā izlietoti Ls 7 882,40.
Ogrē uzstādīta 61 jauna ceļa zīme (16 ielās), izlietoti Ls 3 378,70. Ls 2 937,54 nācās izlietot 96 salauzto un bojāto ceļa zīmju remontam (27 ielās). Ielu norādes zīmju (12 ielās, 13 zīmes) remontam izlietoti Ls 409,01, savukārt 6 jaunu ielu nosaukumu  zīmju uzstādīšanai izlietoti Ls 230,33.
Ogresgalā jauna ceļa zīme uzstādīta Gāršas ielā, izlietoti Ls 68,56, salabotas 5 salauztās un sabojātās ceļa zīmes, izlietoti Ls 158,69. Uzstādītas 8 zīmes ar ielu nosaukumiem, izlietoti Ls 360,40.
Ciemupē, d/s „Urdziņa” teritorijā uzstādīta viena jauna ceļa zīme, izlietoti Ls 77,49, atjaunotas 7 salauztās un sabojātās ceļa zīmes, izlietoti Ls 228,14, kā arī uzstādīta jauna zīme ar Stacijas ielas nosaukumu, izlietoti Ls 33,54.
 
Ielu apgaismojums
2008. gadā ielu apgaismojuma iekārtu uzturēšanai un ielu apgaismojuma iekārtu remontam izlietoti Ls 97 448,95
Ogrē 84 ielās ielā nomainītas 712 spuldzes, šiem darbiem izlietojot Ls 9 408,77. Lampas (gaismas ķermeņi) nomainītas 20 ielās – 94 lampas, izlietoti Ls 9 028,50.
Apgaismes balsti nomainīti 7 ielās – 13 balsti, izlietoti Ls 5 138,51.
Elektrības kabeļu nomaiņa veikta 22 ielās 1 151 m garumā, izlietoti Ls 12 721,87. Nomainītas 5 sadales KS, šiem darbiem izlietoti Ls 3 753,67.
Uzstādīti 17 jauni apgaismes balsti 7 ielās, izlietoti Ls 4 890,75.
Jauni apgaismes ķermeņi, kopskaitā 96,  ierīkoti 14 ielās, izmaksas – Ls 6 054,48. Jaunas kabeļlīnijas ierīkotas 1032 m garumā 9 ielās, izlietoti Ls 7 180,45, savukārt jaunas piekarkabeļu līnijas ierīkotas 11 ielās, kopējais garums 4 493 m, izmaksas – Ls 8 287,76.
Kopā ar papilddarbu izmaksām Ls 12 490,35 apjomā ielu apgaismojuma nodrošināšanai Ogrē izlietoti Ls 78 955,11.
   
Ogresgalā 4 ielās un d/s “Dārziņi” teritorijā nomainītas 39 spuldzes, izlietoti Ls 512,76, kā arī nomainīti 9 gaismas ķermeņi 2 ielās un d/s “Dārziņi” teritorijā, izlietoti Ls 604,16.
Liepu ielā un Vidus prospektā nomainīti kabeļi – 82 m, izlietoti Ls 532,21.
Jauna piekarkabeļu līnija 20 m garumā ierīkota d/s “Dārziņi” šiem darbiem izlietoti Ls 307,35.
Kopā ar papilddarbu izmaksām (Ls Ls 283,13) Ogresgalā un d/s “Dārziņi” ielu apgaismojuma uzlabošanai izlietoti Ls 14 863.

Ciemupē 4 ielās un d/s “Lašupes” teritorijā nomainīta 179 spuldzes, izlietoti Ls 2 313,09. Nomainīti 8 gaismas ķermeņi 3 ielās un d/s „Lašupes”, Stacijas ielā, izlietojot Ls 498,10, nomainīti 2 apgaismes balsti.
Elektrokabelis nomainīts Daugavas ielā un Stacijas ielā, kopā 272 m, izlietoti Ls 780,80.
Jauna kabeļlīnija 420 m garumā ierīkota Uzvaras ielā, izmaksas Ls 3 495,61. Šajā ielā uzstādīti 14 jauni apgaismes balsti, izlietoti Ls 4 353,19, un atticīgu 14 jauni gaismas ķermeņi, izlietoti Ls 1 478,34.
D/s “Lašupes” ierīkota jauna piekarkabeļu līnija 140 m garumā, izlietoti Ls 1 152,20.
Kopā ar papilddarbu izmaksām (Ls 1 454,64) Ciemupē un d/s “Lašupēs” ielu apgaismojuma uzlabošanai izlietoti Ls 16 254,13.
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības