Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
  Publicēts: 2011-03-11  13:23:00 / Ekonomika
 
 Ziņot redakcijai  

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Ogres filiāles apkalpojamajā teritorijā pagājušajā gadā darbā iekārtojušies 2940 bezdarbnieki. Tas nozīmē, ka vidēji mēnesī darbu izdevies atrast 200 cilvēkiem. NVA arī šogad turpina iesāktos un realizē jaunus pasākumus bezdarba mazināšanai.

NVA Ogres filiāles vadītāja Ilze Arāja stāsta, ka pozitīvā tendence bezdarba mazināšanās jomā turpinās arī šogad – janvārī darbu atraduši 135 cilvēki. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadā šobrīd reģistrēti 4030 bezdarbnieki un bezdarba līmenis ir 13,5 procenti. «Salīdzinot ar Rīgu, pie mums bezdarba līmenis, protams, ir lielāks, taču te situācija ir krietni labāka kā, piemēram, Latgalē. Turklāt iepriecina tas, ka jau vairākus mēnešus bezdarba līmenis nepieaug un varētu uzskatīt, ka ir iestājusies zināma stabilizācija. Būtībā tik cilvēku, cik pie mums no jauna reģistrējas, tik arī aiziet prom, jo ir atraduši darbu. Spriežot pēc darba līgumiem, ko saņemam, darbu izdevies atrast visdažādāko profesiju pārstāvjiem, sākot no apkopējām un palīgstrādniekiem, beidzot ar menedžeriem un uzņēmumu vadītājiem,» stāsta I.Arāja.

 
«Nauda sekos» bezdarbniekam
Lielākā daļa NVA reģistrēto bezdarbnieku pabalstus vairs nesaņem, taču, saglabājot bezdarbnieka statusu, viņiem ir iespēja mācīties. Jauninājums ir tas, ka no aprīļa, līdzīgi kā strādājošo, arī bezdarbnieku apmācība tiks organizēta pēc kuponu metodes jeb pēc principa – «nauda seko bezdarbniekam», kas dos plašākas iespējas izraudzīties mācību iestādi. «Mēs vairs neorganizēsim bezdarbnieku apmācību grupas, kā tas bija līdz šim, bet gan bezdarbnieks rindas kārtībā saņems kuponu par noteiktu summu izvēlētajai programmai un pats varēs izvēlēties izglītības iestādi, kurā mācīties. Apgūstamās mācību programmas nosaka Labklājības ministrijas izveidotā komisija, kurā ir gan ekonomikas ministrijas, gan Darba devēju konfederācijas pārstāvji. Tā ir profesionālā tālākizglītība un profesionālā pilnveide, kas dod iespēju iegūt kvalifikāciju jau ar valsts atzītu izglītības dokumentu. Tieši tāpat būs arī ar neformālo izglītību – dažādiem kursiem, ko plaši izmanto mūsu klienti, piemēram, apgūstot valodas, datorzinības utt. Ja trīs skolas piedāvā vienu un to pašu programmu, bezdarbnieks pats varēs izvēlēties mācību iestādi un slēgt ar to līgumu. Būs arī izglītības iestādes, ar kurām mums jau būs noslēgti sadarbības līgumi, un, ja bezdarbnieks izvēlēsies šādu mācību iestādi, process būs ērtāks un ātrāks. Bezdarbnieks būs ierobežots vienīgi izglītības programmas izvēlē, jo, kā jau iepriekš minēju, šo jomu nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija. Ja cilvēks vēlēsies mācīties, piemēram, par masieri, bet komisija šo programmu nebūs apstiprinājusi, mēs šādas mācības apmaksāt nevarēsim,» skaidro I.Arāja.

 
Kuponu izsniegšanu plāno uzsākt aprīlī
Informāciju par programmām un izglītības iestādēm, ar kurām NVA būs noslēgti līgumi, varēs iegūt NVA mājas lapā ( www.nva.gov.lv) , kā arī filiālēs. Apmaksas summu nosaka Ministru Kabineta noteikumu Nr.75 45.punkts. Plānots, ka pirmā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas kupona pamatvērtība būs 375 lati. Savukārt otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas kupona pamatvērtība būs 375 lati, bet ar 640 mācību stundām – 500 lati. Trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 960 mācību stundas kupona pamatvērtība būs 750 lati. Profesionālās pilnveides izglītības programmām ar mācību ilgumu no 160 līdz 320 stundām – 250 lati. Norādītās apmācību kuponu pamatvērtības atkarībā no apgūstamās profesionālās tālākizglītības programmu grupas tiks reizinātas ar noteiktu koeficientu, kas rezultātā veidos kopējo apmācību kupona finansiālo vērtību. Plānots, ka kuponu izsniegšana varētu tikt uzsākta aprīlī.

 
Apmācīs arī pēc darba devēja pieprasījuma
Ja par spīti grūtajiem laikiem kāda firma vēlas paplašināties, tad ar NVA starpniecību iespējams atrast darbiniekus un arī apmācīt vajadzīgajā specialitātē. Šajā gadījumā darba devējs ir tas, kurš norāda, kādas specialitātes darbinieki viņam nepieciešami. «Darba devējs var ierasties pie mums, no esošajiem bezdarbniekiem izraudzīties sev piemērotāko kandidātu, un mēs viņu apmācīsim izvēlētajā, darba devējam nepieciešamajā profesijā, turklāt darba devējs var arī izraudzīties izglītības iestādi, kur šo apmācību veikt. Vienīgais nosacījums ir – šai izglītības iestādei jābūt akreditētai. Apmācību laiks, atkarībā no izvēlētās programmas, var ilgt no viena mēneša līdz pusgadam. Protams, šādā gadījumā jārēķinās, ka tiek slēgts sadarbības līgums, un darba devējam pēc tam šis bezdarbnieks jāpieņem darbā ne mazāk kā uz trim mēnešiem. Diemžēl Ogres apkārtnē līdz šim ir bijis ļoti maz gadījumu, kad darba devējs būtu izvēlējies minēto pakalpojumu, bet galvaspilsētā tas ir ļoti populārs. Kā piemēru varu minēt darbinieku grupas apmācīšanu zāļu firmas «Grindeks» vajadzībām. Tas ir ļoti izdevīgi – vieniem atrast darbu, otriem nodrošināties ar darbiniekiem,» skaidro Ogres filiāles vadītāja.

 
Simtlatnieki pārtaps par astoņdesmitlatniekiem
Šobrīd vēl aizvien turpinās darbu praktizēšana pašvaldībās ar 100 latu stipendiju, taču tiek plānots, ka jau no jūlija šī stipendija varētu tikt samazināta uz 80 latiem un attiecīgi īsākas varētu būt arī darba stundas. Galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. «Pagaidām tiek plānots, ka šis pasākums turpināsies vēl tikai šogad. Faktiski tā tas bija arī domāts – kā īslaicīgs krīzes situācijas risinājums. Jebkurā gadījumā, beidzoties šim pasākumam, atjaunosies jau agrāk bijis pasākums – algotie pagaidu darbi, kur cilvēki strādās jau ar darba līgumiem. Tas varētu būt izdevīgāk gan pašam bezdarbniekam, kuram uzkrāsies darba stāžs, gan arī valstij, kura saņems nodokļus. Arī šo pasākumu apmaksās NVA. Šobrīd gan vēl nav zināms, kādi būs kritēriji un kāda būs summa, kuru subsidēsim,» skaidro I.Arāja.

 
Joprojām ir pieprasījums pēc subsidētajām darba vietām
Jautāta, vai joprojām ir pieprasījums pēc tā sauktās simtlatu programmas, Ogres filiāles vadītāja atzīst, ka pieprasījums joprojām ir. Visos četros novados no aprīļa simtlatu programmā darbu uzsāks 116 jauni darbinieki. «Varbūt nav tik daudz šo darba vietu, cik gribētos, bet šim pasākumam ir arī otra puse. Ir cilvēki, kas nāk un piesakās 100 latu stipendijai tāpēc, ka tā liek sociālais dienests, jo citādi nav iespējams saņemt pašvaldības atbalstu. Kad bezdarbnieks šo atbalstu saņēmis un pienāk viņa kārta sākt strādāt minētajā programmā, viņš atsakās. Šī iemesla dēļ šobrīd nav iespējams precīzi pateikt, cik īsti ir gara rinda pēc šī pakalpojuma, taču neviena pašvaldības piedāvātā darba vieta brīva nepaliek un to pat pietrūkst,» atzīst I.Arāja.

 
Palīdz izstrādāt biznesa plānu
NVA ir arī pasākums komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, un tā ietvaros personai iespēja saņemt divu tūkstošu latu lielu valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Šajā pasākumā gan ir ļoti stingri kritēriji (informācija par tiem pieejama NVA mājas lapā). Pieteikties, protams, var jebkurš, bet ne katram tiek dota iespēja šo biznesa plānu izstrādāt. Lai gan pieteicās trīs reizes vairāk, šogad šāda iespēja Ogres filiālē tika dota vien 14 cilvēkiem. Ar konsultanta palīdzību pretendents uzraksta biznesa plānu, kuru izvērtē no NVA neatkarīga firma. Protams, ne jau visi no šiem 14 saņems atbalstu biznesa plāna īstenošanai. I.Arāja stāsta, ka 2009.gadā no iesniegtajiem astoņiem biznesa plāniem, kas tapa ar Ogres filiāles palīdzību, finansējums tika piešķirts tikai trijos gadījumos, kas, salīdzinot ar citām filiālēm, jau tā ir ļoti daudz. Bija arī tādas NVA filiāles, kurās izstrādātie biznesa plāni vispār nesaņēma atbalstu. Šā gada rezultāti vēl nav zināmi. Tomēr, kā uzskata I.Arāja, arī saņemot atteikumu, nevajag skumt, jo cilvēkam paliek viņa ar konsultanta palīdzību bez maksas izstrādātais biznesa plāns, kuru var iesniegt citiem iespējamajiem investoriem, piemēram, bankām.

 
Pieteikšanās mūžizglītības pasākumiem atsāksies aprīlī
Lielu popularitāti ieguvis pērn Eiropas Sociālā fonda (ESF) apmaksātais un NVA īstenotais projekts «Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām», kura mērķis ir ļaut bezdarba riskam pakļautajām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, gan profesionālās pilnveides, gan neformālās izglītības programmās. Minētajā pasākumā var iesaistīties personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās (izņemot civildienestā nodarbinātos) vai arī pašnodarbinātās personas, kas sasniegušas 25 gadu vecumu un kuru pēdējā formālā vai neformālā izglītība iegūta vismaz pirms gada. NVA apmaksās 90 procentus no mācību maksas, bet ne vairāk kā 225 latus. Desmit procenti jāmaksā pašam (izņēmums ir invalīdi un trūcīgās personas, kuriem NVA sedz mācību maksu 250 latu apmērā). «Pagājušā gada rudenī, kad sākās minētais projekts, iedzīvotāju aktivitāte bija ļoti liela un pieteicās krietni vien vairāk cilvēku, kā tobrīd bija pieejams finansējums, tādēļ pašlaik pieteikšanās minētajam projektam ir apturēta, lai nodrošinātu pakalpojumu tiem, kas pieteikušies jau iepriekš. Plānots, ka no aprīļa šis pasākums atsāksies un tam atkal varēs pieteikties,» saka NVA Ogres filiāles vadītāja Ilze Arāja.
Projekts ilgs līdz 2013.gadam, un tajā plānots iesaistīt 20 200 personas.

 Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības