Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Ritvars Raits, «Ogres Vēstis Visiem»
  Publicēts: 2010-03-12  14:03:00 / Viedokļi
 
 Ziņot redakcijai  

Šo domu apmaiņu izraisījis kāds mūsu laikrakstā ievietotais darba piedāvājums. Saprotams, šādā satura sludinājums šajos laikos ir reta parādība. Tāpēc jo vairāk priecājas tie, kam paveicies, bet ir skumji, ja tiem, kam atteikts, paliek neziņa, neizpratne un mieles par pieņemto lēmumu.

Bet tagad – par visu pēc kārtas.
 
Atklāta vēstule Lielvārdes novada domes deputātiem
(Kopija laikrakstiem «Ogres Vēstis Visiem» un «Lielvārdes ziņas»)
Aizdomājoties par vārda salikteņa «pašvaldība» patieso tulkojumu, gribas ticēt, ka tas nozīmē – vēlētāju iecelta valdība ar sūtību valdīt un vadīt savu vēlētāju vārdā un aizstāvēt iedzīvotāju intereses.
 
Diemžēl tautas folklorā mūsu valstī arvien biežāk parādās jauni «varoņi»: šoferu dēli, klases biedri, znoti, sievas utt., kas liek domāt, ka mūsu izvirzītajiem ierēdņiem labāk patīk vārdu salikums «pašu valdība». Man ir radušās aizdomas, ka mana Lielvārdes novada pašvaldība sava darba organizācijā sāk pārņemt tieši šīs, sliktā piemēra, tradīcijas.
 
Pēc novadu reformas īstenošanas dzīvē radās nepieciešamība dažas amata vietas likvidēt, bet dažas radīt no jauna. Lielvārdes novadā, sekojot publikācijām masu saziņas līdzekļos, minētās izmaiņas, šķiet, tiek veiktas pašiem valdot cilvēki tiek pieņemti darbā, neizsludinot amata pretendentu atlases konkursus.
 
Tāpēc kā patīkams pārsteigums šā gada 12. janvārī «Ogres Vēstīs Visiem» parādījās sludinājums: «Lielvārdes novada pašvaldība aicina darbā teritorijas plānotāju», ar piebildi – pieteikties līdz šā gada 15. janvārim. Tika izvirzītas prasības pretendenta kvalifikācijai – bez pašsaprotamajām prasībām par izglītību, iniciatīvu, atbildības izjūtu (tās parasti atspoguļojas atsauksmēs par darbu) utt. tika uzsvērtas šādas prasības:
  • vismaz trīs gadu pieredze teritorijas plānotāja darbā pašvaldībā;
  • prasmes lietvedībā (?);
    ar piebildi: par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze teritorijas plānojumu izstrādes vadīšanā un zemes ierīcības jautājumu pārzināšanā.
Izlasot šo sludinājumu, pirmais iespaids: prasības pretendenta kvalifikācijai ir rakstītas konkrēta cilvēka virzīšanai nosauktajam amatam. Nav grūti noteikt, cik daudz speciālistu Latvijā ir atrodami ar triju gadu darba pieredzi pašvaldībā – teritorijas plānotāja amatā.
 
Domās noraidīju tādu pieņēmumu (pieļaujot, ka ieviesusies nekompetences kļūda), uzmanīgi pārlasīju izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto «Profesijas standartu» ar reģistrācijas Nr. PS 0080 – «Teritorijas plānotājs», kurā plaši izklāstīts par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm minētā amata veikšanai, kā arī ir norāde par izglītību arhitekta specialitātē.
 
Pieredzes trūkums darbam pašvaldībā (neesmu informēta par tādas augstskolas eksistenci, kurā apgūst iemaņas darbam pašvaldībā) nebija pretrunā ar manām pārējām zināšanām un prasmēm. Pieļāvu varbūtību, ka prasības pašvaldības amata pretendenta izvēlei rakstījis cilvēks, kas īsti neizprot teritorijas plānotāja darba specifiku.
 
15. janvārī pašvaldības sekretārei iesniedzu savu pieteikumu dalībai konkursā. Ar pārliecību, ka darba intervijākonkursa žūrijas locekļiem atspēkošu administrācijas izvirzītos nepamatotos pretendenta atlases nosacījumus. No sekretāres guvu informāciju, ka bez manis minētajam amatam jau pieteikušies trīs pretendenti.
 
Man par lielu izbrīnu, 18. janvārī (pirmajā darba dienā pēc pēdējā pieteikšanās datuma) pulksten 12.08 manā interneta pastā saņēmu ļoti laipnu atteikumu: «Mēs novērtējām Jūsu zināšanas, prasmes un pieredzi, bet šoreiz mēs izvēlējāmies citu kandidātu vakantajam amatam. Cieņā, administrācijas vadītāja Taiga Zvejniece.»
 
Cik apbrīnojami operatīva rīcība, ņemot vērā, ka pirmdienās no 9.00 līdz 12.00 pašvaldības darbiniekiem ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks! Amata pretendenta izvēle notika fantastiskā steigā: no sludinājuma izziņošanas dienas, 12. janvāra, līdz 18. janvārim, kad tika izvēlēts darbinieks, nepagāja pat nedēļa!
 
Mani nepārsteidza atteikums, jo iesniegumi bija vairāki, bet pārsteidza steiga, kādā notika pretendenta izvēle, – bez pārrunām ar konkursa dalībniekiem (iespējams, arī ar izvēlēto kandidātu). Cik kompetentai vajadzētu būt komisijai vai administratoram, lai četrās stundās, turklāt apmeklētāju pieņemšanas laikā, izvēlētos īsto pretendentu! Par vienu no svarīgākajiem profesijas ētikas priekšnoteikumiem tiek uzskatīta prasme pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei, ja kompetence ir nepietiekama, pieaicinot konsultantus. Kā noprotu, vienīgajam kompetentajam speciālistam Lielvārdes novada pašvaldībā, būvvaldes vadītājai, padoms netika lūgts. Varbūt pieaicināja kādu citu, neatkarīgu, arhitektūras specialitātes pārstāvi?!
 
Nevienu amatpersonu nenosaucu vārdā apzināti, jo neatbalstu informācijas iegūšanu un izplatīšanu no «tautas mutes». Vēstulē atspoguļoju tikai faktus un savu redzējumu uz konkrēto konkursa procedūru. Ja apstiprinās mans pieņēmums, ka administrācijai jau pirms konkursa rīkošanas bija skaidrs, kuru cilvēku vēlas redzēt šajā amatā, kāpēc bija jārīko sabiedrībai «izrāde» ar izteikti sliktu režiju par tēmu «Lielvārdes novada pašvaldība izsludina konkursu...» un tik nekorekti jāiznerro pārējie pretendenti? Lai kliedētu manas aizdomas par autoritāro administratores darbu, lūdzu sniegt detalizētu izklāstu, kā notika amata pretendenta izvēle:
  • kā jūs pamatojat konkrētās pašvaldības izvirzītās prasības pretendenta kvalifikācijai?
  • kuri pašvaldības darbinieki (vai no malas pieaicināti speciālisti) bija komisijas sastāvā?
  • vai izvēlētā kandidāta prasmes un izglītība atbilst profesijas standartam PS 0080?
  • kāpēc pretendenti netika aicināti uz pārrunām?
  • kāpēc pēkšņi pretendenta izvēle notika tādā steigā (amata vieta bija vakanta kopš 2009. gada septembra).
Valentīna Bļodone, arhitekte Lielvārdes iedzīvotāja
 
«Tas nebija konkurss,» skaidro Būvvaldes vadītāja Staļģe
 
Laikraksts «Ogres Vēstis Visiem» šo situāciju lūdza komentēt Lielvārdes novada Būvvaldes vadītājai, galvenajai arhitektei Ilzei Staļģei,kura, atbildot uz Valentīnas Bļodones vēstulē uzdotajiem jautājumiem, pastāstīja: «Teritorijas plānotāja amats Lielvārdes novada Būvvaldē tiešām bija vakants jau ilgāku laiku. Iepriekšējā darbiniece Maira Liepa šo amatu bija spiesta pamest dēļ valdības noteiktajiem ierobežojumiem strādājošajiem pensionāriem. Pagājušajā gadā jauns teritorijas plānotājs netika meklēts, jo ekonomiskās krīzes dēļ pašvaldības algu budžetā trūka līdzekļu. Būvvaldes darbinieki savā ziņā upurējās, uzņemoties papildus pienākumus, un pabeidza Lielvārdes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu, neiesaistot tajā jaunu darbinieku.
 
Runājot par amata pretendentiem izvirzīto prasību – vismaz trīs gadu pieredze teritorijas plānotāja darbā pašvaldībā, neredzu tur neko neparastu, jo darbs pašvaldībā tomēr ir ļoti specifisks un šāda pieredze, protams, atvieglo un paātrina jaunā darbinieka iejušanos jaunajā situācijā un amata pienākumu pildīšanu bez kolēģu piepalīdzēšanas. No septiņiem interesentiem uz šo amatu trīs bija strādājuši par teritorijas plānotājiem pašvaldībās. Mūsu izvēlētā kandidāta - Benitas Šteinas (bijušās Ķeguma novada teritorijas plānotājas) priekšrocība bija ģeogrāfiski tuvā dzīvesvieta.
 
Atbildot uz jautājumu, kāpēc pretendenti netika aicināti uz pārrunām un kuri pašvaldības darbinieki bija komisijas sastāvā, atļaušos norādīt, ka Bļodones kundzes vēstulē ļoti pareizi bija citēts mūsu sludinājuma teksts: «Lielvārdes novada pašvaldība aicina darbā teritorijas plānotāju». Tātad – tas nebija konkurss uz amata vietu, kura ietvaros konkursa komisija vērtē kandidātus, piešķir punktus un aicina uz pārrunām saskaņā ar konkursa nolikumu. Mēs vienkārši apzinājām cilvēkus ar šim amatam nepieciešamajām iemaņām, izglītību un praksi. Kopumā bija pieteikušies septiņi amata pretendenti. Starp tiem bija arī mērniecības speciālisti, kuriem noteikti ir lieliskas zināšanas datorprogrammās.
 
Ar Bļodones kundzi bieži sadarbojamies kā ar praktizējošu arhitekti, un viņas kompetence savā profesijā ir visai atzinīgi novērtējama. Taču teritorijas plānotāja amata pienākumus pašvaldībā stingri reglamentē likums un normatīvi. To pārzināšana, neapšaubāmi, ir Šteinas kundzes priekšrocība tieši tāpēc, ka viņai ir šī pieredze teritorijas plānotāja darbā pašvaldībā. Benita Šteina Lielvārdes novada Būvvaldē teritorijas plānotāja darbu veic nu jau vairāk kā mēnesi, ar viņas kompetenci šajā amatā un darbu esam ļoti apmierināti.»
 
Vienmēr būs gan uzvarētāji, gan zaudētāji
 
Laikraksts «Ogres Vēstis Visiem», pārbaudot Valentīnas Bļodones kundzes atklātajā vēstulē minētos faktus, Lielvārdes novada domes amatpersonu rīcībā šoreiz nesaskatīja savu amata pilnvaru pārsniegšanu vai kādu citu apzināti ļaunprātīgu rīcību. Katrā dzīves situācijā mēdz būt uzvarētāji, un mēdz būt zaudētāji, mums ar to nākas samierināties.
 
Tajā pašā laikā ļoti pozitīvi ir tas, ka cilvēki arvien vairāk sāk apzināties savas tiesības un, pats galvenais, nebaidās cīnīties par tām. Pateicamies Bļodones kundzei par uzticēšanos mums, un, ja tikai tas būs laikraksta spēkos, noteikti mēģināsim viņai palīdzēt, ja vēl būs tāda nepieciešamība.
 
«Ogres Vēstis Visiem» saņēma vēl kādas lielvārdietes vēstuli par, viņasprāt, nelikumīgu pašvaldības amatpersonu rīcību. Pašlaik veicam vēstulē minēto faktu pārbaudi, kas liecina, ka tās rakstītājai varētu būt liela daļa taisnības. Par to – jau kādā no nākamajiem mūsu laikraksta numuriem.
 

 
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1.  2. 

Gatis 
2010-03-14  12:47:53
Tā kā savu viedokli par rakstīto esmu izteicis un vērā ņemamu pretargumetu diskusiju telpā nav, beidzu diskusiju.

interesanti 
2010-03-13  23:07:07
Tikko tu pieskaries klaviatūrai, visas citas tēmas nobāl! Interesanti, cik ilgi tu iepērcies veikalā? Pieļauju, ka tu apmeklē tikai diennakts tirgotavas...

Gatis 
2010-03-13  22:07:55
Ir O.K. Es varu būt arī Gākas Baisma, bet žēl ka bez šiem tukšajiem apvainojumiem neko citu par tēmu pateikt nevari. Diskusija jau nav par mani!

interesanti 
2010-03-13  21:10:57
Jā... Jamulajs tu neesi, drīzāk - Tups!

Gatis 
2010-03-13  20:27:16
Tiem kas nesaprata, cepšanās nav par to ko izvēlējās bet gan kā izvēlējās. Un man personīgi par šo visu ir tikai viens jautājums - Kāda mārrutka pēc bija vajadzīgs teātris ar ''Aicina darbā''?

fuck 
2010-03-13  15:40:21
Tagad cepjaties par to, ka izvēlējās no tuvāk dzīvojošiem, bet, ja izvēlētos kādu no D-pils, teiktu, ka viss OK? Viss normāli paskaidrots, bet kāds jau nevar bez savu olu laizīšanas iztikt...

hronoloģija 
2010-03-13  14:56:40
1) 12. janvārī «Ogres Vēstīs Visiem» parādījās sludinājums: «Lielvārdes novada pašvaldība aicina darbā teritorijas plānotāju», ar piebildi – pieteikties līdz šā gada 15. janvārim. 2) 15. janvārī pašvaldības sekretārei iesniedzu savu pieteikumu dalībai konkursā. No sekretāres guvu informāciju, ka bez manis minētajam amatam jau pieteikušies trīs pretendenti. 3) 18. janvārī (pirmajā darba dienā pēc pēdējā pieteikšanās datuma) pulksten 12.08 manā interneta pastā saņēmu ļoti laipnu atteikumu. Apskaužama operitivitāte.

Gatis 
2010-03-13  14:40:58
Puse no mana cepuma ''interesanti''! Sētnieci pieminējis neesmu, jautājums bija par to - ja neizvēlējās komisija, kas tad (bez pretenzijām), kāpēc tādā ātrumā un otrkārt savāds likās vienīgais par priekšrocību nosauktais fakts - kandidāta dzīvesvieta.

interesanti 
2010-03-13  14:24:23
Jā, Gati... Domāju jau, ka tu vairs ne ar ko nevari pārsteigt, tomēr kļūdījos... Ja kandidātu neizvēlējās komisija, kurš, tavuprāt, pieņēma lēmumu - sētniece Mirttante vai iestādes vadītājs? Un cik laika vajag, lai iepazītos ar septiņām pieteikuma vēstulēm - nedēļu, mēnesi, gadu?

lasītājs 
2010-03-13  12:39:15
cepums Gatim. Piekrītu!

Gatis 
2010-03-13  11:39:31
Man nav neatbildētu jautājumu. Publiski uzdots un līdz galam neatbildēts jautājums ir Bļodones kundzei. Un tas rada (vismaz man) pašvaldībai neglaimojošas versijas par to kas īstenībā noticis. Un ja iestāde darbojas nevis par pašu nopelnīto bet no nodokļu naudas, tai vajadzētu varēt katru savu sīkāko darbību pamatot pilnībā. Un jo vairāk šādu jautājumu tiks uzdoti, jo mazāk iesaistītie gribēs darīt lietas par ko vēlāk jātaisnojās.

interesanti 
2010-03-12  22:58:12
Un tava dzelžainā loģika tev nesaka priekšā atbildes taviem jautājumiem?

Gatis 
2010-03-12  22:19:36
Interesanti, mans skaidrais draugs! Tas atkal es, un ar loģiku joprojām viss kārtībā. Varētu jau nosaukties par ''neinteresanti'', ''mazinteresanti'' vai arī par ''kurugantasinteresē'', bet ko tas mainītu? Starp citu, vai par tēmu komentāru Tev nebija?

arī fakts 
2010-03-12  22:08:27
Līdzīgi var teikt pat Ikšķiles novadu,kur nesaprotamā kārtā par novada izglītības speciālisti kļuvusi skolotāja,kurai vien darbība pedagogu arodbiedrībā par vadoša darba pieredzi uzskatāma. Nav iespējams pat uzaicinājuma informāciju atcerēties, par konkursu un pretendenta redzējumu par novada izglītības darbības attīstību nemaz nerunājot.

interesanti 
2010-03-12  19:53:16
Gatiņ, tas atkal tu ar savu būdu uz baznīcu tēmē? Loģikas spīdeklis...

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības