Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Ritvars Raits, «Ogres Vēstis Visiem»
  Publicēts: 2010-03-04  11:04:00 / Pašvaldība
 
 Ziņot redakcijai  

 

Skatīt iepriekšējo turpinājumu. << >> Skatīt nākošo turpinājumu.

Skatīt Aivara Troskas komentāru. >>

«Jūs pašvaldības sabiedrisko attiecību menedžerei Dacei Jansonei pārmetat, ka viņa laikrakstā «Ogres Vēstis Visiem» pie Aivara Griņeviča atklātās vēstules nav nodrošinājusi Jūsu viedokļa publicēšanu, kas gan šajā gadījumā ir pārmetums redakcijai. Taču Jūsu viedokļa nebija arī Lielvārdes novada pašvaldības izdevumā «Lielvārdes Ziņas», kur Griņeviča atklātā vēstule tika publicēta vispirms...»

«Nu kā nebija? Tur bija forši... Es vēlreiz saku – es te neesmu atnācis sarakstīties ar viņiem, tāpēc «Lielvārdes Ziņās» bija paziņojums par to, ka es pieņēmu lēmumu pirms termiņa atcelt no pienākumu pildīšanas SIA «Lielvārdes Remte» uzņēmuma valdi.»

«Bet tieši tas pats bija arī laikrakstā «Ogres Vēstis Visiem»...

«Ļoti labi, bet tas nav viedoklis, tas bija oficiāls paziņojums. Ko tad jūs gribējāt – viedokli par šo atklāto vēstuli? Es vēlreiz saku – uz tādiem rakstiem, kur nav runas par lietu, bet ir tikai emocijas, es neatbildēšu.»

«Mūsu plānos bija jūs intervēt, jo, kā redzat, jautājumu ir sakrājies daudz. Runājot par publikāciju ar Aivara Griņeviča viedokli, jūs taču pats lasījāt, ka Griņeviča kungs to pabeidza «uz pozitīvas nots», atklādams, ka no jums esot sagaidījis atvainošanos, kā arī atzīdams, ka, viņaprāt, savstarpējo attiecību kultūras ziņā jūs pēdējā laikā esot mainījies uz labo pusi...»

«Lai viņš beidz uz kādas nots grib! Es runāju par faktiem un par to, kas ir. Man ir ļoti patīkami, ka viņš beidz uz pozitīvas nots, bet nu tāda ir situācija...»

«Kopumā, cik zinu, visiem Lielvārdes novada pašvaldības darbiniekiem atalgojuma samazinājums bijis jau divas reizes – pagājušajā gadā un šī gada sākumā?»

«Nu, ja tā godīgi saka, tad visiem simtprocentīgi algas tika samazinātas tikai vienreiz, apstiprinot pašvaldības budžetu šim gadam. Visiem darbiniekiem, kuriem algas bija lielākas par 220 latiem, tās tika samazinātas par 15 procentiem, tajā skaitā arī man, domes priekšsēdētājam.»

«Vai pagājušajā vasarā, koriģējot atalgojumu, bija tā, ka, palielinoties novada teritorijai, dažiem darbiniekiem amatalgas tika palielinātas?»

«Jā, tieši tā. Es varu pateikt godīgi, ka šeit daži darbinieki ir ļoti noslogoti un pat pārslogoti. Pašlaik gan mūsu finansiālās iespējas kādam palielināt algu ir stipri ierobežotas, jo tomēr dzīvojam krīzes režīmā un ne pie tā labākā budžeta. Bet es ļoti labi visu redzu un apzinos, un, tikko būs iespēja, tiem darbiniekiem, kas tiešām ir ļoti pārslogoti, algas tiks pārskatītas.»

«Mums ir informācija, ka tagad, kad notika atalgojuma samazināšana, divi jūsu darbinieki nepiekrita strādāt par mazāku algu?»

«Jā, viņiem bija tādas tiesības.»

«Bet viņu likteņi bija dažādi, kā tas izskaidrojams?»

«Izskaidrojums ir tāds, ka mēs to visu nedarām automātiski vai tikai tāpēc, ka tā jādara. Viens no šiem darbiniekiem ir tehniskā sekretāre Līga Siliņa. Viņa atnāca pie manis un ar skaitļiem un  faktiem pierādīja, ka viņas darba slodze pēc novada izveidošanas palielinājusies trīs reizes. Turklāt viņa ir vienīgā domē, kas pārzina lietvedības datorsistēmu one. Ņemot to visu vērā, mēs uzskatījām par saprātīgu viņas algu nesamazināt vai, pareizāk sakot, mēs viņai samazinājām, bet ne par 15 procentiem.

Otrs cilvēks, kurš nepiekrita algas samazinājumam, bija avīzes redaktore Ieva Cīlīte. Ņemot vērā, ka viņas darba apjoms nav palielinājies ne divas, ne trīs reizes, jo «Lielvārdes Ziņas» arī turpmāk jāizdod tikai vienu reizi mēnesī, es uzskatīju, ka, salīdzinot ar citiem darbiniekiem, kuri strādā pavisam citā režīmā, nebija nekāda pamata šo atalgojumu nesamazināt. Darba attiecības ar viņu tika pārtrauktas.»

«Vienā no domes sēdēm deputāts Aivars Troska jums pārmeta nelikumīgu rīcību, ka SIA «Ogres rajona slimnīca» kapitāldaļas tikušas pārņemtas bez domes lēmuma. Kāda bija šī notikuma attīstība?»

«Šajā gadījumā varu pateikt, ka es jau toreiz Troskas kungam atbildēju, ka manā skatījumā viņam nav taisnība. Viņš toreiz šī jautājuma izskatīšanai prasīja sasaukt ārkārtas sēdi. Es pēc domes sēdes, iepazīstoties ar dokumentiem un materiāliem, konstatēju, ka Troskas kungam absolūti nav taisnība. Es vēl konsultējos Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, kur palūdzu, lai man sniedz skaidrojumu, ko es arī saņēmu. Šajā gadījumā, ja drīkst tā teikt, Troskas kungs «iešāva pats sev kājā». Viņam pilnīgi un absolūti nav taisnība. Kā skaidroja minētās ministrijas Juridiskā departamenta vadītāja, ja arī Lielvārdes novada dome nobalsotu nepārņemt slimnīcas kapitāldaļas, tai tā kā tā būtu tās jāpārņem, jo ir Ministru kabineta noteikumi par rajonu reorganizāciju, kas ir kā speciālais likums un kas ir saistoši pašvaldībām. Ja tā godīgi, kad es tai kundzei piezvanīju, viņa bija ļoti izbrīnīta un pirmais, ko viņa man teica, bija: «Kurš tad jums tur tik diletantiski skaidro likumus?». Tādēļ arī nekāda ārkārtas sēde netika sasaukta, jo es neredzēju nekādu vajadzību, bet nākamajā kārtējā sēdē es visiem deputātiem to paziņoju. Nevienam nekādi jautājumi neradās.»

«Lielvārdes novads savās jaunajās robežās ir jau vairāk nekā pusgadu, bet, runājot par sportiskajām aktivitātēm, esot tāda situācija, ka pagastos iedzīvotāji var iet trenēties uz sporta zālēm un hallēm, neko nemaksājot par to, bet pašā Lielvārdē par to ir jāmaksā. Zinu, ka sportisti gribēja nākt un runāt ar jums par to.»

«Jā, ir bijuši sportisti, es ar viņiem esmu runājis. Mēs šim nolūkam esam iedalījuši naudu un meklējuši citus risinājumus. Tā kā pats esmu sportists, tad sportu es, kā saka, mīlu un cienu, vienmēr esmu centies atbalstīt. Piemēram, vietējiem policistiem ir dotas iespējas iet un trenēties, neko nemaksājot. Vienmēr, cik vien ir bijis iespējams palīdzēt sportistiem, mēs esam palīdzējuši.

Jumpravas skolā ir tāda iespēja trenēties, bet es nezinu, vai tagad tur neviens pilnībā neko nemaksā. Kādreiz bija kaut kāda simboliska maksa noteikta, vairāk lai disciplinētu cilvēkus. Sporta zāle mums tāpat tur ir jāuztur un, ja kādam ir iespēja trenēties «pa lēto» vai vispār bez maksas, es to neuzskatu par nekādu lielo pārkāpumu.»

«Jūs pats esat sportists un laikam arī nesmēķētājs?»

«Nesmēķēju, tikai tagad esmu reizēm tā iesācis, bet ikdienā to nedaru.»

«Bet vai jums te, domes ēkā, ir smēķēšanai paredzēta vieta vai telpa?»

«Nav.»

«Esmu dzirdējis, ka ir pašvaldības darbinieki, kuri smēķēt iet ārā un dara to tieši pie ieejas durvīm, turklāt – ne jau desmit metru attālumā no tām, bet pašvaldības policija zināmu iemeslu dēļ uz to nereaģē...»

«Nu jā, labi... Aizrādījums vietā. Ir tāda lieta, jā.»

«Ogres un Ikšķiles novados pašlaik ļoti aktuāla ir problēma par ledus halles saglabāšanu. Zinu, ka palīgā ir saukti arī ķegumieši un lielvārdieši. Kādi ir Lielvārdes novada plāni šajā jautājumā?»

«Mēs piedalāmies visās šajās sarunās, iepazīstamies ar reālo situāciju, kāda tā ir – kāds ir novērtējums, cik tas varētu maksāt un tā tālāk. Tad, kad mums būs kāda skaidrība, tad arī lemsim par savu līdzdalību vai nelīdzdalību šajā projektā. Es esmu pilnvarojis Puķīša kungu [Ainars Puķītis ir Lielvārdes novada sporta centra direktors – R.R.], kurš, kad es pats nevaru tikt uz pārrunām, pārstāv Lielvārdes novada domi. Viņš ir bijis gan Ogres novada domē, gan Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, mēs par to visu esam lietas kursā. Pagaidām nekā konkrēta tur nav – ledus hallē veikta revīzija, viss tiek «pētīts un vētīts». Spriedīsim tad, kad par visu būs skaidrība.»

«Bet Lielvārdes novada pašvaldības līdzdalība nav izslēgta?»

«Jāsaka atklāti – tas būtu skumji, ja tāds objekts, kas ir uzbūvēts un kur bērniem un jauniešiem ir iespēja sportot (zinu, ka arī lielvārdieši turp brauc un trenējas), tiktu likvidēts un pamests novārtā. Tikai, protams, ir jāizvēlas labākā apsaimniekošanas forma.»

«Ir jau domāts, ko lielvārdieši varētu iegūt, piedaloties šajā projektā?»

«Šo tēmu mēs vēl neesam apsprieduši. Esmu runājis ar Puķīša kungu, arī manas domas ir, ka, ja mēs finansiāli varētu to atļauties, kāpēc mēs nevarētu, piemēram, saviem bērniem mācību programmas ietvaros apmaksāt kādas stundas, kurās viņi mācītos slidot? Šobrīd gan ir krīze, un  situācija ir smaga, bet, ja tāda iespēja būs... Domāju, ka iespējas un pielietojumu vienmēr var atrast.»

«Kad Jūs sākāt strādāt Lielvārdē, viens pēc otra tika pabeigti vairāki projekti, uz kuru atklāšanu bija jādodas jums – jaunajam domes priekšsēdētājam. Vai arī jūsu laikā ir uzsākts kas jauns?»

«Projektu ir ļoti daudz. Jau šogad Jumpravā pie vidusskolas būs stadions. Vēl viens projekts – Jumpravas speciālās internātpamatskolas apkures sistēmas pārveidošana – tur tiks uzstādīti zemes siltumsūkņi, krāsns apkures vietā jau šogad būs centrālapkure. Vēl viens ļoti liels projekts, ko tikai nesen parakstīju, ir energoefektivitātes paaugstināšanas (siltināšanas) projekts trijās novada izglītības iestādēs – Lielvārdes Mūzikas skolā, Jumpravas vidusskolā un Lēdmanes pamatskolā un sporta hallē. Projekta izmaksas būs vairāk nekā 400 tūkstoši latu, un arī tie būs jārealizē šajā gadā. Ir arī citi projekti.»

Nobeigums nākamreiz. Tajā Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis atbild uz jautājumiem:
* vai viņš ir kredītpolitikas vai lēnākas attīstības piekritējs;
* kā integrēt Lielvārdi, Lēdmani un Jumpravu jeb kā jūsējos padarīt par mūsējiem;
* vai ir bijis tāds brīdis, kad jaunizveidotā novada priekšsēdētājs nožēlojis, ka ieņēmis šo krēslu u.c.

Ritvara Raita foto: Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis atbild uz laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» redakcijas jautājumiem.

Skatīt nobeigumu.
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1.  2.  3.  4. 

fuck 
2010-03-06  20:29:45
Kamēr mums pietiks ar to, ka prezidenti ir simpātiski, jās Latviju visi, kam nav slinkums.

fuck 
2010-03-06  20:28:44
Vot tieši nesajaucu - ja tu domā, ka esi vienīgais gatis kaut vai Lielvārdes novadā, paliec pie savām domām un saviem brāļiem...

Lielvārdietis 
2010-03-06  20:12:26
Balodim ir viss,lai būtu PREZIDENTS.Viņš ir Tautai simpātisks

Gatis=>fuck 
2010-03-06  19:34:08
Tu laikam mani ar kādu sajauci! Man ir daudz stipro pušu un loģika ir tā stiprākā. Ja vari vari kaut ko no manis teiktā atspēkot, uz priekšu! Tikai normāli, bez standarta argumentiem - sūda brālis, neko nesaproti, nav tava stiprā puse.

fuck 
2010-03-06  19:24:37
Gati! Tas esi tu? Kā es uzreiz neiedomājos! Bet, ja nopietni, beidz smīdināt cilvēkus - loģika nav tava stiprā puse. Ja galīgi nevari savus domu graudus nebārstīt, karini tos makaronus savai vecmāmiņai...

Gatis 
2010-03-06  19:12:38
Pirmkārt atšķirībā no FUCK, ???, Esss u.c. mani patiešām sauc Gatis. Parakstos ar savu vārdu un par vārdiem atbildu. Otrkārt Balodim un visam novadam nav PR jo kā varēja lasīt iepriekš ar PR un izglītības jautājumiem iepriekšējie valdītāji uzticēja nodarboties kultūras nama vadītājai. Rezultāti ir uz sejas. REMTES gadījumā nerunājot par GRIŅĒVIČA KUNGA DEVUMU Lielvārdei un diviem valdes locekļiem kas trīs reizes sanāca uz sēdēm bet katru mēnesi saņēma algu, finasiālais ieguvums pašvaldībai ir Ls 900 mēnesī. Un tas tikai no šīm izmaiņām. Siltumskaitītāji lielākajai daļai māju jau bija, vasarā REMTEI uzdeva salikt atlikušos. 2007.gadā kad gribējām tikai interesei uzņemt savas mājas skaitītāju Griņēviča kungs pateica ka skaitītājs ir, tikai nav pieslēgts un noregulēts, un uzskaite notiek par saražoto siltumu nevis par reāli patērēto. Arī vasarā samaksātā priekšapmaksa par apkuri visu iepriekšējo gadu laikā netika atskaitīta no apkures rēķina ziemā, un naudas REMTEI vienmēr bija par maz. Un kad uzdevu jautājumu par izmaksu kāpumu konkrētām pozīcijām 2008.gadā atbilde bija - 2008.gadā cenas kāpa visam. Vēlreiz pateikšu ka pašu priekšsēdētāju personīgi nepazīstu, vērtēju tikai darbus un attieksmi.

fuck 
2010-03-06  18:39:41
Centība uzteicama, erudīcija pieklibo.

??? 
2010-03-06  17:28:41
Gatis=Baloža PR?

vot demagogs 
2010-03-06  16:59:38
REMTEI ir ne tikai nomainīta vadība, ir likvidētas divu valdes locekļu vietas NU GAN TU DOD! NOMAINĪTA VADĪBA TO ARĪ NOZĪMĒ, KA VIENAS VALDES VIETĀ TAGAD IR CITA. OTRKĀRT - LIELĀKAJAI DAĻAI MĀJU SKAITĪTĀJUS SALIKA TIKAI ŠOVASAR - GRIŅEVIČA LAIKĀ, VĒL VIŅAI LAIKĀ ARĪ SĀKA UZSKAITĪT SILTUMU KATRAI MĀJAI ATSEVIŠĶI. KAS, TAVUPRĀT, MAKSĀ PAR ZUDUMIEM SILTUMTRASĒS, JA NE TIE PAŠI IEDZĪVOTĀJI? UN, JA KĀDS TAGAD MAKSĀ MAZĀK, TAD NOTEIKTI IR ARĪ KĀDS, KAS MAKSĀ VAIRĀK. UN, JA PIEDEVĀM TU DOMĀ, KA TĀ TIKŠANĀS NOTIKS PĒC DEPUTĀTU NEVIS IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS, MAN NAV KO TEIKT...

Gatis=>interesanti 
2010-03-06  14:04:16
REMTEI ir ne tikai nomainīta vadība, ir likvidētas divu valdes locekļu vietas kas bija kā dārgs un tukšs gaiss. REMTE beidzot uzskaita siltumu atsevišķi katrai mājai ar skaitītāju kas uzstādīts jau 2002.gadā un kā divus gadus atpakaļ skaidroja Griņēviča kungs, nedarbojas un nevar tikt ņemts vērā. Līdz ar to iedzīvotāji vairs neapmaksā siltuma zudumus no neizolētām siltumtrasēm. Mājām top reālas ''personīgās lietas'' lai apsaimniekošana nenotiktu tikai tad kad kaut kas jau izgājis no ierindas. Jaunais boss ir gatavs runāt par māju atdalīšanos, siltināšanu un citiem apsaimniekošanas principiem. Tās ir lietas pret ko tik agresīvi bija noskaņoti Griņēviča kungs un Troskas kungs. Un tas ir Baloža kunga nopelns. Good luck! Bet uz tikšanos 15.03 gan visiem domājošiem cilvēkiem būtu vērts iet un runāt. Starp citu šādas tikšanās Troskas kunga laikā arī atceros tikai pirms vēlēšanām.

lielvārdietis 
2010-03-06  10:29:17
To >Esss. Ja pašam sūdi nav biksēs, tad atnāc 15. martā uz kultūras namu, tur lietas varēs noskaidrot aci pret aci...

interesanti 
2010-03-06  00:25:27
Kas Remtē ir sakārtots, izņemot vadības maiņu? Vienu nesaprotamu posteni likvidēja, otru izveidoja, par ko pats tagad nožēlo? Materiāls ir, bet jāveido - mainies uz augšu, kā smejies...

Gatis => Esss 
2010-03-05  23:22:17
Spēcīgi argumentēts! Mana personīgā sajūta ir tāda ka Lielvārdē pēc varas maiņas dzīvot kļuvis patīkamāk. Par L-REMTES sakārtošanu, visu cieņu! Par domes algu un slodžu pārskatīšanu tāpat. Par izpilddirektora vietnieka nesaprotamā posteņa likvidēšanu arī. Par attieksmi pret iedzīvotājiem arī jasaka ka gan pats ir gatavs runāt un risināt, gan domes izredzēto pulku ir uz zemes nosēdinājis liekot saprast ka viņi strādā cilvēkiem nevis otrādi. Tas ka ir cilvēki kam nepatīk sistēmas sagraušana, tas ir pats par sevi saprotams. Bet jāskatās kas ir svarīgāk saujiņas varai pietuvināto ieradums,ērtības un labklājība, vai apziņa ka dzīvojam novadā kur vara strādā iedzīvotājiem nevis otrādi. Pašu priekšsēdētāju personīgi nepazīstu, vērtēju tikai darbus un attieksmi. Un izmaiņas ir jūtamas.

Esss 
2010-03-05  22:29:02
man gan liekas, ka sūda brālis!!!!

Nekas 
2010-03-05  13:15:41
Spriežot pēc intervijas - godīgs zēns

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības