Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

PA "Ogres namsaimnieks"
  Publicēts: 2015-03-24  14:55:00 /
 
 Ziņot redakcijai  

Gundega Deģe p/a „Ogres namsaimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste sadarbībā ar Ogres novada p/a „Ogres namsaimnieks" Siltumapgādes nodaļas vadītāju Mārtiņu Kaivu

2014. gadu Ogres novada p/a „Ogres namsaimnieks” siltumapgādes nodaļā var nosaukt par pārmaiņu gadu. 
 
Ilggadējais nodaļas vadītājs Imants Zariņš 2013. gada nogalē nolēma doties pensijā un vadība nodaļas vadīšanu uzticēja Mārtiņam Kaivam. Jaunajam vadītājam bija nepieciešams palīgs, tāpēc no gada sākuma par siltumtehnisko iekārtu inženieri darbā tika pieņemts RTU siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju specialitātes students Igors Minovs, kurš sevi labi parādīja 2013. gada augusta mēnesī studiju prakses ietvaros. I. Minovs ir atbildīgs par katlu māju ekspluatāciju un gāzes saimniecību.2013. gada beigās siltumapgādes nodaļas kolektīvam pievienojās Andris Ābeltiņš, kura pārraudzībā ietilpst individuālo siltummezglu dispečerizācijas sistēmas uzraudzība, kā arī siltuma skaitītāju nomaiņa verifikācijas un remontu vajadzībām. A. Ābeltiņš ir tā persona, ar kuru māju vecākajiem jāsazinās, lai mainītu individuālo siltummezglu apkures un karstā ūdens uzstādījumus.
 
NOJAUKTA VECĀ SILTUMTRASE JAUNOGRĒ
 
Viens no pirmajiem darbiem, kas tika paveikts 2014. gada sākumā, bija vecās virszemes siltumtrases, t. sk., virszemes siltuma kameras demontāža gar dzelzceļu posmā no Jaunogres stacijas līdz stadionam Skolas ielā 22. Metāla caurules tika nodotas metāla pieņemšanas punktā, vecie dzelzsbetona balsti tika izrakti un nodoti atkritumu poligonā, savukārt zaļā zona pēc rakšanas darbiem tika nolīdzināta.
 
TURPINĀS KATLU MĀJU DISPEČERIZĀCIJA
 
Lai uzlabotu katlu māju apkalpošanas servisu, 2014. gada vasarā 4 katlu mājās Brīvības ielā 116a, Akmeņu ielā 43, Liepās-5, Ogresgalā, un „Dolēs”, Tīnūžu pagastā (bijusī Doles iela 2a, Ogre) tika ieviesta attālinātās nolasīšanas sistēma (mērījumu datus iespējams tikai novērot). Tādā veidā savu dzīves ciklu izdevās turpināt vairākām datu pārraides iekārtām, kuras tika demontētas rekonstruējot daudzdzīvokļu mājās esošos individuālos siltummezglus. Siltumapgādes nodaļas darbinieki paši uzrasēja katlu māju tehnoloģiskās shēmas. Pieliekot klāt nolasīšanas datu tabulu, programmētājs izveidoja ērtu un pārskatāmu interfeisu. Papildus temperatūru, spiedienu un siltuma jaudu mērījumiem, sistēmā ievietota arī piebarošanas ūdens nolasīšanas funkcija. Atsevišķs sensors pievienots arī durvīm, lai pārliecinātos, cikos kāds no katlu māju apkalpojošā personāla katlu mājā ieradies. Abām katlu mājām Brīvības ielā 116a un Akmeņu ielā 43, kam izveidots koģenerācijas stacijas pieslēgums, sistēmai pievienoti arī koģenerācijas siltuma skaitītāji. Tas nodrošina iespēju analizēt katlu mājas darbības atkarību no koģenerācijas stacijas darbošanās.
 
TURPINĀS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU SILTUMPUNKTU DISPEČERIZĀCIJA 
 
Turpinot daudzdzīvokļu māju individuālo siltumpunktu (ISP) dispečerizāciju jeb aprīkošanu ar attālinātās vadības sistēmu, 2014. gada sākumā šī sistēma tika pieslēgta / rekonstruēta 19 mājām sekojošās adresēs:
1) Akmeņu ielā 50 un 50b;
2) Celtnieku ielā 2, 4 un 6;
3) Draudzības ielā 4 un 10,
4) Grīvas prospektā 6, 6a, 8, 19, 21, 23 un 29 (2. siltummezgls);
5) Rīgas ielā 18;
6) Skolas ielā 1a, 15 un 19;
7) kā arī Zaķu ielā 2.
Visu ISP darbību regulē Somijas firmas „Ouman” automātika. Visus uzstādījumus var izmainīt gan fiziski, atrodoties pie ISM, gan attālināti. Dispečerizācija sniedz iespēju aģentūras darbiniekiem kontrolēt ISP no tālienes, izmantojot internetu. Aģentūra aicina māju vecākos sazināties ar Andri Ābeltiņu, tel. nr. 65055401, gadījumā, ja nepieciešams pamainīt siltummezglu uzstādījumus. Ja nav pārliecības, vai konkrētā ēka ir pieslēgta dispečerizācijai, piezvaniet un saņemsiet atbildi.
ISM dispečerizācijas ieguvumi:
1. iespēja regulēt siltummezglu uzstādījumus, atrodoties pie datora (ofisā, mājās u.c., kur pieejams internets)
2. iespējams ātri konstatēt avārijas siltummezglos;
3. pieejama siltummezglu darbības vēsture;
4. ērti salīdzināt dažādu māju siltummezglu darbību.
Sākot no 2005. gada, dispečerizācijai pieslēgtas 114 ēkas (no 162). 
 
SILTUMTĪKLU SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA TIEK SAKĀRTOTA
 
Viens no ambiciozākiem plāniem, kura realizēšanai jāiegulda ne mazums pūļu, ir Ogres pilsētas centralizētās siltumapgādes rūpnieciski izolēto siltuma cauruļu avārijas signalizācijas sistēmas sakārtošana. Lai nodrošinātu šī mērķa sasniegšanu, tika iegādāti 2 mēraparāti: megommetrs un impulsa reflektometrs. Visu ražotāju cauruļvados tiek izmantotas viena principa uzraudzības signalizācijas sistēmas, kuru galvenā sastāvdaļa ir divi neizolēti vara vadi (viens bez pārklājuma, otrs - alvots). 
Signalizācijas sistēma ļauj konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī (siltumizolācijas samirkšanas rezultātā samazinās elektriskā pretestība) vai vadu bojājumus. Uzraudzības sistēma var tikt komplektēta ar stacionāriem sistēmas vadu un cauruļvadu izolācijas pretestības kontroles detektoriem,  kuri uzstādīti siltuma kamerās vai pie trases  tuvu esošās mājās. Detektoru uzdevums ir kontrolēt signalizācijas sistēmu elektrisko pretestību. Ar megommetra palīdzību kontrolē darba kvalitāti montāžas laikā un pieņemot gatavu siltumtrases posmu ekspluatācijā. Ar to ir iespējams arī pārbaudīt trases siltumizolācijas un signalizācijas sistēmas stāvokli ekspluatācijas laikā. Pirms mērījumu veikšanas ar megommetra palīdzību, visi stacionārie detektori obligāti  jāatslēdz. Megommetrs var konstatēt mitruma klātbūtni siltumizolācijas slānī vai bojājumu signalizācijas  ķēdē,  taču nespēj noteikt konkrēto  bojājuma  vietu.Precīzas bojājumu vietas noteikšanai tiek izmantots impulsa reflektometrs. Šis aparāts uzrāda siltumizolācijas un cauruļvadu stāvokli grafiski visā to garumā.  Elektromagnētiskie  impulsi, kurus nosūta  pa signālvadu,  sastopot ceļā cauruļvadu  pretestības  izmaiņu, daļēji atstarojas. Ievadot pareizu elektromagnētisko impulsu izplatīšanās ātrumu attiecīgajai izolācijai, attālumu var nolasīt tieši no aparāta displeja. Līdz ar to, pirms tiek sākti bojājumu novēršanas darbi, ir iespēja konstatēt konkrēto bojājuma vietu.Ņemot vērā, ka Ogrē rūpnieciski izolētu siltumtīklu īpatsvars ir 48% no kopējā garuma un turpina palielināties, tad avārijas signalizācijas sistēmas sakārtošana kļūst ar katru gadu svarīgāka.
 
OGRĒ RENOVĒTI SILTUMTĪKLI 367 M GARUMĀ
 
2014. gada vasarā tika nomainīti siltumtīkli 367m garumā. Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, aģentūra siltuma caurules un palīgmateriālus iepirka pati – tieši no ražotāja SIA „Poliurs”. Līdz ar to nācās arī organizēt siltuma cauruļu izkraušanu un vēlāk arī iekraušanu. Šīs pārmaiņas tika ieviestas ar domu, lai samazinātu kopējās siltumtīklu ierīkošanas izmaksas. Līdzšinējā praksē uzņēmējam bija pašam jānopērk siltuma caurules, jāveic būvdarbi un tikai 30 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas aģentūra samaksāja par darbu. Šādi nosacījumi arī krietni sašaurināja pretendentu loku, jo ne katram uzņēmumam ir tik daudz brīvu apgrozāmo līdzekļu. 
 
ABĀS LIELAJĀS OGRES KATLU MĀJĀS VEIKTS REMONTS
 
Viens no darbiem, kas joprojām sagādā lielu gandarījumu, ir abu lielāko katlu māju kosmētiskais remonts. Katlu mājā Upes pr. 19 tika nokrāsotas grīdas, kā arī saremontēts grīdas flīžu segums pie 4. katla. Tāpat jāatzīmē arī tualetes remonts, ierīkojot arī dušu ar trapiņu, lai apkalpojošam personālam būtu kur nomazgāties. 
 
Augstāk aprakstītie darbi ir redzamākais darba rezultāts, tomēr jāatzīmē, ka liela daļa no darbu apjoma siltumapgādes nodaļā ir saistīta ar dažādu atļauju saņemšanai vai pagarināšanai nepieciešamo dokumentu izstrādāšanu. Paralēli ikgadējā siltumenerģijas cenrāža izstrādāšanai, nemitīgi tiek veikti aprēķini, lai atrastu veidus, kā optimizēt siltumapgādes sistēmu. 2014. gadā siltumtīklu dimensionēšanas aprēķini tika veikti, t. s., „Kartonfabrikas” rajonam. Izrēķinot nepieciešamās siltuma jaudas ēku apkurei, vēdināšanai un karstā ūdens sagatavošanai, var izrēķināt vēlamos siltumtīklu cauruļu diametrus. Praktiski tas nozīmē to, ka veicot siltumtīklu cauruļu nomaiņu, veco cauruļu vietā tiks ieliktas caurules ar diametru, kāds atbilst dimensionēšanas aprēķinam jeb lietotāju aktuālajai siltuma jaudai.
 
PAR PLĀNIEM 2015. GADĀ
 
Saskaņā ar siltumenerģijas cenrādi 2014./2015., kā arī 2015./2016. apkures sezonai, 2015. gadā ir paredzēts veikt šādus darbus:
1) SCADA sistēmas datora sistēmbloka nomaiņa katlu mājā Upes pr. 19 (būtībā šajā sistēmblokā atrodas abu galveno katlu māju attālinātās vadības sistēmas „smadzenes”, kuras nav mainītas jau kopš 2008. gada, kad sistēmu ieviesa);
2) SCADA sistēmas regulāra apkalpošana, lai uzlabotu katlu māju vadības kvalitāti;
3) Katlu mājas Skolas ielā 20 grīdu krāsošana un elektrības slēdžu pārlikšana;
4) Ikgadējā ūdenssildāmo dabasgāzes katlu ķīmiskā skalošana – atbrīvošana no katlakmens;
5) Siltumnesēja ķīmiskā režīma kontrole;
6) Ikgadējā siltuma skaitītāju verifikācija, kā arī siltuma skaitītāju fonda atjaunošana, t. i., jaunu skaitītāju iegāde;
7) Katlu māju, kas atrodas daudzdzīvokļu ēkās vai to pagrabos apdrošināšana („Doles”, Tīnūžu pagastā, (bijusī Doles iela 2a, Ogrē), „Liepas-5”, Ogresgala pagastā, Indrānu ielā 9, 17 un 24, un Brīvības ielā 123a);
8) Siltumtīklu apkalpošana, kā arī avārijas remontdarbu veikšana, 
9) Katlu māju apkalpošana,
10) Gāzes skaitītāja ar zemāku minimālo plūsmas ātrumu uzstādīšana KM Upes pr. 19 (vasarā pie nelielām jaudām šis skaitītājs precīzāk uzskaitīs patērēto dabasgāzes daudzumu);
11) Sprādzienbīstamas automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas atjaunošana katlu mājā Upes pr. 19;
12) Ikgadējās centralizēto siltuma tīklu hidrauliskās pārbaudes, kas būs saistītas ar katlu māju apturēšanu vasarā. Katlu māju apturēšanas grafiks tiks paziņots marta sākumā.
13) Ikgadējie siltumtīklu renovācijas darbi:
a) pļavā Brīvības ielā 15 starp ONPA „Ogres novada kultūras centrs” un ēku Parka ielā 1a no SK 16.2 līdz SK 16.3, Dn 300, 88m garumā. Šos darbus plānots veikt maija mēnesī un varbūt arī jūnija sākumā, līdz ar to tiks pārtraukta karstā ūdens padeve aptuveni 2 nedēļu garumā Bērzu alejas ēkām. Precīzāka informācija tika sniegta aģentūras mājaslapā, kad būs izraudzīts būvnieks šo darbu veikšanai. 
b) Lapu ielā pretī ēkai Mālkalnes pr. 5 – no SK 9 līdz SK 10, Dn250, 112m garumā. Sakarā ar to, ka dome plāno šo posmu nomainīt Mālkalnes pr. rekonstrukcijas ietvaros, pastāv iespēja, ka pa ietaupīto naudu, tiks veikta vēl kāda siltumtīklu posma renovācija. Precīzi termiņi tiks noteikti vēlāk, kā arī paziņoti aģentūras mājaslapā.
14) Autoceltņa, lielkravu autotransporta noma siltuma cauruļu transportēšanai.
 
 Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības