Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Ogres novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļa/Ogres TV
  Publicēts: 2014-04-25  13:29:00 /
 
 Ziņot redakcijai  

Šodien talko vairākas Ogres novada izglītības iestādes, rīt, 26. aprīlī, Lielajā talkā aicināti piedalīties iedzīvotāji!

Ogres novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja, Lielās talkas koordinatore Ogres novadā Valentīna Jahimoviča informē, ka Lielā talka šogad notiks 26. aprīlī. V.Jahimoviča atgādina, ka www.talkas.lv visi interesenti var iepazīties arī ar talkošanas vietām, kuru sakopšanā varēs piedalīties. 
 
Pašvaldība reģistrētajiem talkotājiem dala cimdus, tiek izsniegti maisi, kuri pēc talkas tiks savākti no reģistrētajām talkošanas vietām. Par maisiem un cimdiem var interesēties Komunālajā nodaļā pa tālruni 65071169 vai 65071173.
 
V.Jahimoviča informē, ka pašvaldības darbinieki šogad plāno talkot teritorijā pie Dārza ielas, kur tiks sakopts Urgas upes krasts starp Dārza ielu un Nogāzes ielu. Pulcēšanās plkst.9 Dārza ielas pusē pie upes. Pašvaldības darbinieki talkos arī Meža prospektā pretī Zemessardzei - tiks savākti nocirstie krūmi.
 
GĪKB “Zaļā gaisma” talkas tiek organizētas kopš 5. aprīļa. Pēdējā talka paredzēta 26. aprīlī plkst.10 Lēdmanes ielā 12. (Atbildīgais Eduards Kokins, tālr. 20373242.)
 
Grupa “Ogrēnieši” Lielā talkas dienā pieteikusies talkot Ogres upes krastā no Komunikācijas tilta līdz autoceļa tiltam (centra puse). Plānots sakopt teritoriju, savākt nocirstos krūmus. (Atbildīgais Raimonds Pāne – Sermulis, tālr. 29341901.)
 
Iedzīvotāju grupa pieteikusies talkot teritorijā pie Brīvības ielas un Turkalnes ielas krustojuma (pie Turkalnes ielas 1). (Atbildīgais Viktors Dulpe, tālr.29413068.)
 
“Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Ogres nodaļa plāno talkot slimnīcas teritorijā Gaismas prospektā 2/6. Notiks teritorijas uzkopšana, lapu grābšana un krūmu apgriešana. (Atbildīgais Raimonds Vingris, tālr. 27732057.)
 
Ogresgala pagasta Lībieškalna 1 mājas iemītnieki pieteikušies kopt mežiņu pie mājas. (Atbildīgā Gunīta Ezerkalne, tālr. 26310983.)
 
Izglītības iestāžu talkas
Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni plāno sakopt Meža prospekta, Zaķu ielas un Turkalnes ielas malas līdz kapiem. Talkot plānots 25. aprīlī.
 
Ogres sākumskola sakops kalnu starp Meža prospektu 14 un Tīnūžu ielu.
 
Ogres 1. vidusskola talkos 25.aprīlī.  Talkas laikā tiks sakopta teritorija pie Zinību ielas 3F, pie Zinību ielas 8 un pie skolas sporta halles, skolēni talkos arī dendroloģiskajā parkā "Lazdukalni".
 
Ogresgala pamatskola arī šogad plāno sakopt skolas teritoriju un tuvāko apkārtni – hipodroma ceļa malu, rotaļu laukumu. Talkot plānots no 14. līdz 17. aprīlim.
 
Jaunogres vidusskola talku rīkos 25.aprīlī.  Plānots sakopt Ogres Zilo kalnu dabas parka teritoriju.
 
Suntažu vidusskolas skolotāji un skolēni plāno talkot no 22. līdz 25. aprīlim, sakopjot skolas teritoriju.
 
Madlienas vidusskola sakops skolas parku, estrādi, ceļu malas, Vērenes kapus, kritušo karavīru kapus, atpūtas vieta pie Plāteres ezera.
 
Ķeipenes pamatskola strādās skolas teritorijā.
 
Taurupes pamatskola talkas laikā plāno sakopt skolas parku.
 
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle talkos piemiņas vietā bērzu birzītē un skolas teritorijā.
 
Ogres basketbola skola talkoja 23. aprīlī, sakopta skolas apkārtne un basketbola laukumi.
 
PII "Dzīpariņš" talkos 25. aprīlī un talkas laikā plānots sakopt Gaismas prospekta ielas malu no autobusa galapunkta Jaunogrē līdz Ogres Zilajiem kalniem.
 
PII "Sprīdītis" arī plāno talkot 25. aprīlī, sakopjot Mīlestības kalnu posmā no autobusa pieturvietas "Poliklīnika" līdz Ogres luterāņu baznīcai.
 
PII "Riekstiņš" talkos 25. aprīlī, plānots sakopt teritoriju Tūju ielā pie tiltiņa pār Urgas upi.
 
PII "Zelta sietiņš" arī talku rīkos 25. aprīlī plkst.9 un talkas laikā plānots sakopt ceļu līdz komunikāciju tiltam, Ogres upes krastu un pļavu pretī DUS Neste līdz autoceļa tiltam.
 
Talkošana ielu komitejā
Kā ik gadus, arī šogad talkā piedalīsies ielu komiteja. 26. aprīlī ikviens tiek aicināts piebiedroties ielu komitejas organizētajās talkās!
 
1.ielu rajons (pilsētas centrs) 26. aprīlī plāno talkot gar Ogres upes krastu un Turkalnes ielas malu. Pulcēšanās plkst.9 laukumā pretī Ogres luterāņu baznīcai. (Atbildīgā Līvija Strūve, tālr. 26353678.)
 
2. ielu rajons (Brīvības ielas un Egļu ielas rajons) plāno sakopt Norupītes upes krastu no Čiekuru ielas līdz Brīvības ielai, Egļu ielu, Ogres upes krastu no laukuma pretī luterāņu baznīcai līdz Viršu ielai. Pulcēšanās plkst.9 Brīvības ielas un Līču ielas krustojumā vai Egļu ielas un Poruka ielas krustojumā. (Atbildīgās Zigrīda Šmite, tālrunis 28754394 un Ā.Viksna, tālr. 22828940.)
 
3.ielu rajons (Kartonfabrikas rajons) plāno talkot mežā Amatnieku ielas un Birzgales ielas stūrī. (Atbildīgais Māris Matuls, tālr.29172545.)
 
4. ielu rajons, kā ierasts, talkos Jaunogres parkā, kur plānoti labiekārtošanas darbi, kā arī uz Jaunogres stacijas kalna un gar dzelzceļa uzbērumu. (Atbildīgā Ilona Reinholde, tālr. 26537519.)
 
5.ielu rajons talkos teritorijā pie Strēlnieku prospekta un Atpūtas ielas krustojuma, pie Kaļķu ielas un Dravnieku ielas krustojuma un pie sociālās mājas Indrānu ielā 10. (Atbildīgais Igors Milčs, tālr.27771810.)
 
6. ielu rajons (Pārogre) plāno sakopt Urgas upītes malas. (Atbildīgā Ligita Leja, tālr. 28357712.)
 
7. ielu rajons (Akmeņu ielas rajons) plāno sakopt teritoriju zem elektrolīnijas. (Atbildīgā Ināra Fišere, tālr.26458246.)
 
8.ielu rajona (Lašupes) teritorijā plānots strādāt Ogres upes krastā no Indrānu ielas līdz 2.dambim. (Atbildīgais Gundars Zembergs, tālr.29288410.)
 
Ogresgala ielu rajons 26. aprīlī sakops Ogres upes krastu gar Krasta ielu un Līču ielu, ceļa malu no Rankas ielas un Vidus prospekta krustojuma līdz autobusu pieturvietai. Pulcēšanās plkst.9.00 Rankas ielas un Vidus prospekta krustojumā pie Rankas tilta. (Atbildīgā Ārija Klimane, tālr. 29418232.)
 
Ciemupes ielu rajons plāno sakopt Daugavas upes krasta peldvietu un Ciemupes centra teritoriju. (Atbildīgā Anna Kalviša, tālr.29101418)
 
Talka novada pagastos
Novada pagasta pārvalžu vadītāji informē par talkošanas vietām novada pagastos.
Krapes pagasta pārvalde - Inese Sandore (tālr. 26316015, e-pasts: inese.sandore@ogresnovads.lv). Krapē plānots sakopt Lobes centru, Krapes centru, Krapes parku un kapsētu.
Ķeipenes pagasta pārvalde - Maruta Grīnberga (tālr. 26395851, e-pasts: marutagri@inbox.lv). Ķeipenē notiks talka pagasta centra daļā un muižas parka daļā blakus DUS, kā arī plānots sakopt S.Eizenšteina komunikācijas centra apkārtni. Pulcēšanās pie Ķeipenes tautas nama plkst.8.30.
Lauberes pagasta pārvalde - Maiga Livčāne (tālr.27844507). Plānots sakopt Lauberes ciemata centru, parku, teritoriju pie dzīvojamajām mājām un bērnunama.
Madlienas pagasta pārvalde – Vēsma Valmiera  (tālr.26320776 vai 65027315, e-pasts: vesma.valmiera@ogresnovads.lv). Madlienieši aicināti talkot Plāteres pilskalnā, Vilku karjeras peldvietā un Madlienas centrā.
Mazozolu pagasta pārvalde – Jānis Švikstiņš (tālr.65031951 vai 26475526). Talkas laikā plānots sakopt teritoriju pie estrādes, pagasta un autoceļu teritoriju, Līčupes ciema teritoriju.
Meņģeles pagasta pārvalde - Ieva Jermacāne (tālr. 26462170, e-pasts: ieva.jermacane@ogresnovads.lv). Plānots sakopt piemiņas vietas, Zvanu ezera apkārtni, Otrā pasaules karā kritušo kapu vietas, Ogres upes krastu.
Suntažu pagasta pārvalde - Andris Ronis (tālr.29469280, e-pasts: andris.ronis@ogresnovads.lv). Suntažos talka notiks Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra ābeļdārzā, skolēni pirms Lielās talkas plāno sakopt grāvmalas.
Taurupes pagasta pārvalde - Voldemārs Gulbis (tālr. 26467451, e-pasts: voldemars.gulbis@ogresnovads.lv). Taurupē plānots sakopt Plaužu ezermalu, Aderkašu kapsētu un Taurupes skolas parku.
Taurupes pagasta neformālā jauniešu grupa "Satvēriens" (projekta "Pacel sevi augstāk" ietvaros) talkos Taurupes pamatskolas apkārtnē. (Atbildīgā Dagnija Gūtmane, tālr.25987794.)
Iedzīvotāji aicināti būt aktīvi un piedalīties Lielajā talkā, sakopjot savas dzīvesvietas apkārtni, kā arī sekot līdzi visām Lielās talkas aktivitātēm www.talkas.lv!Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

Zuze 
2014-04-25  21:16:47
prieks par Artūru, kas ir savā vietā un lielisks pilsētas mērs. Skauģi un mēļotāji drīz vien to sapratīs

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības