Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Gundega Deģe, p/a “Mālkalne” sabiedrisko attiecību speciāliste
  Publicēts: 2013-09-24  09:34:00 / Pašvaldība
 
 Ziņot redakcijai  

   

Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne” gādā par komunālo saimniecību Ogrē un Ogresgalā.

P/a “Mālkalne” izveidota, lai īstenotu vienotu Ogres novada domes politiku siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un nodrošinātu sabiedrības vajadzību apmierināšanu šo pakalpojumu saņemšanā Ogres novadā.

P/a “Mālkalne” šogad veikti vērienīgi darbi siltumapgādes jomas sakārtošanā.

Šovasar Ogrē ir rekonstruēti siltumtīklu posmi 233 m garumā, t. sk. Zilokalnu prospektā, sākot no Vidus prospekta Ausekļa prospekta virzienā, no ēkas Mālkalnes pr. 27 uz ēku Mālkalnes pr. 35, ēkas Mālkalnes pr. 18 pagrabā, no ēkas Mālkalnes pr. 18 uz ēku Mālkalnes pr. 22 un no ēkas Meža pr. 4 līdz ēkai Meža pr. 4a. Ir pabeigta katlumājas ierīkošana ēkas Brīvības ielā 123A pagrabā ar uzstādīto jaudu 0,290MW.

 
Ir ierīkota individuālo siltummezglu dispečerizācija 13 adresēs: Akmeņu 50a, Vidzemes 2, Skolas 5, 7, 9, 11, 17, Mālkalnes pr. 12, 38, Lapu 4 un 6, Rīgas 10, Grīvas 25. Tas nozīmē, ka praktiski visas mājas Ogrē šobrīd ir pieslēgtas dispečerizācijai, radot iespēju ar interneta palīdzību regulēt apkuri un citus mājas iestatījumus, operatīvi konstatēt avārijas un tās novērst.
 
P/a “Mālkalne” apkopes iecirknis 2013. gadā veic pakalpojumus apsaimniekošanā esošajām mājām un Ogres pilsētai. Apkopes iecirkņa darbinieku kolektīvs strādā ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti, paaugstināt darba kvalitāti, intensitāti, ekonomēt un racionāli izmantot plānotās apsaimniekošanas un deleģēto funkciju finanses.
 
Dzīvojamo māju apsaimniekošanā veikti šādi darbi: sanitārā kopšana mājām piesaistītajos zemes gabalos – kopā 389 069.72 m² platībā; sanitārā kopšana kāpņu telpās – kopā 35 000.51 m² platībā; pagrabu un bēniņu tīrīšana; koku un krūmu kopšana; apzaļumošana (esošo stādījumu kopšana un jaunu projektu realizēšana pēc iesniegumiem); lielo gabarītu atkritumu izvešana; zāles pļaušana (4 reizes sezonā); saslauku, zāles, lapu un zaru izvešana; ieejas jumtiņu tīrīšana (pavasarī, rudenī); smilšu pievešana (bērnu smilšu kastēm – smilts papildināšana, ziemas sezonai katrai mājai uzglabāšanas konteinera iegāde un smilts – sāls maisījuma pievešana); mehanizētā sniega tīrīšana; sīkie remontdarbi (durvju kodu, pastkastīšu, pagrabu, bēniņu atslēgu remonts vai nomaiņa, stiklošanas darbi, atkritumu vadu tīrīšana, citi remonti); deratizācija (grauzēju iznīcināšana), dezinsekcija (insektu iznīcināšana), atkritumu vadu dezinfekcija; atkritumu (pēc iesniegumiem), suņu ekskrementu urnu iegāde un uzstādīšana.
 
Ogres pilsētā tika veikta sanitārā kopšana apstiprinātajās pilsētas teritorijās 250 940.58 m² platībā; pilsētas apzaļumošana (esošo stādījumu un konstrukciju kopšana, jaunu projektu realizēšana); pļaušana pilsētas papildu teritorijās; sniega tīrīšana pilsētas papildu teritorijās; zāles, lapu izvešana pilsētas papildu teritorijās; peldvietas (Ogres vecupē) uzturēšana; palīgdarbu organizēšana, izmantojot stipendiātus; atkritumu savākšana pilsētas papildu teritorijās;  stikloto daļu mazgāšana tunelim un autobusu pieturās; niedru izpļaušana Ogres vecupē; autobusa pieturvietu stiklošana, divu pieturvietu nojumu uzstādīšana; bojāto koku, krūmu izciršana; jaunu soliņu iegāde un uzstādīšana; atkritumu un suņu ekskrementu urnu iegāde un uzstādīšana.
 
2013. gadā p/a  “Mālkalne”  ir izveidots jauns - ceļu uzturēšanas iecirknis. Šovasar iecirknis ir veicis pagalmu asfalta bedrīšu remonta darbus Akmeņu ielā 50, 50a, 50b, Vidzemes ielā 2, Skolas ielā 1a, 5, 11, Tīnūžu ielā 3a, 5, 7, 9, 15, Turkalnes ielā 1a, Mālkalnes pr. 19 un Sūnu ielā 3. Bedru remonts veikts pēc pilnas tehnoloģijas, tās frēzējot un aizpildot ar karsto asfaltu. Atjaunota Parka ielas 10 /14 piebraucamā ceļa seguma virskārta. Sadarbībā ar ūdens un kanalizācijas iecirkni ir veikti aku un rīdziņu apmaļu asfaltēšanas darbi. Veikti ceļa zīmju un ceļa barjeru remontdarbi, kā arī uzstādītas jaunas ceļa zīmes. Lazdu gatve visā tās garumā aprīkota ar jaunām ceļa zīmēm.
 
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa vasarā ir veikusi apjomīgus remontdarbus pilsētas tīklos. Ir nomainīts ūdensvads starp Tīnūžu 16 un Tīnūžu 18 (35m), Ogresgalā izbūvēts jauns dziļurbums un veikta dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas automātikas un filtru iekārtu rekonstrukcija. Ogrē, Lašupēs izbūvēti 11 ūdensvada pieslēgumi līdz privātmāju robežai, veikta kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija Druvas ielā, aizbīdņu nomaiņa kanalizācijas spiedvada akās (starp Ogres stadionu un dzelzceļu), nefunkcionējošā spiedvada kanalizācijas caurules pārbaude Ogrē (no Draudzības ielas kanalizācijas sūkņu stacijas), dzīvojamās mājas Draudzības iela 14 pieslēgšana pie centralizētas sadzīves kanalizācijas. Ir izstrādāts tehniskais projekts kanalizācijas sūkņu stacijas Skolas ielā 25 autonomās avārijas elektroapgādei no katlumājas Skolas ielā 20, izstrādes stadijā ir tehniskais projekts kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūvei no Apiņu ielas 5 līdz Ausekļa ielai. Arī lietus kanalizācijas nozares pilnveidošanā veikti vairāki pasākumi: grāvja izbūve Vidus prospektā posmā starp Rietumu ielu un Apiņu ielu 5, lietus kanalizācijas izbūve Ogrē, Skolas iela 16 un Mālkalnes 8 rajonā. Tehniskā projekta izstrāde veikta lietus ūdens novadīšanai no Celtnieku ielas rajona starp Daugavpils šoseju un Celtnieku ielu. Iecirknis sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālisti rīkoja Ūdens dienas, tika sniegta informācija par dzeramo ūdeni, rīkots konkurss, konkursa uzvarētājiem tika rīkota ekskursija uz Ogres ūdens un kanalizācijas objektiem.
 
Paralēli ikdienas darbiem notiek jauno Ogres notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšanas darbi ES Kohēzijas fonda finansējuma ietvaros.Darbus plānots uzsākt jau šajā rudenī. Projekta ietvaros tiks izbūvētas 3 notekūdeņu attīrīšanas līnijas ar kopējo jaudu 5520 m3 diennaktī.
   
Jumtu segumu remonti un nomaiņa veikti Ogrē, Brīvības 117 – pašu spēkiem; Ausekļa 5a, Brīvības 111; Mālkalnes 16 un 18, Meža 11; Tīnūžu 12, Zilokalnu 16 – citu spēkiem. Ļoti ceram, ka pie jauna jumta tiks arī Zaķu ielas 2 iedzīvotāji. 11 mājām ir ieliktas jaunas metāla ārdurvis, bet 19 mājām ielikti jauni koplietošanas telpu PVC tipa logi. Veikta gala sienu siltināšana Mālkalnes pr. 11 un Mālkalnes pr. 29, (uz 12.09.13.) vēl notiek ārsienu siltināšanas darbi Mālkalnes pr.4, Tīnūžu pr. 16 un Grīvas pr. 29.Balkonu remonti veikti Mālkalnes pr. 6, bet lodžiju apšuvums nomainīts Mālkalnes pr. 7. Cokola siltināšana veikta Ausekļa 10 un Mālkalnes 27 – citu spēkiem, Mālkalnes 22, Skolas 1a, Skolas 1b Skolas 10, Tīnūžu 9 – pašu spēkiem.
 
Ir veikta ikgadējā māju apsekošana, pamatojoties uz to, tiek gatavotas tāmes 2014. gadam.
 
Ēku inženierkomunikācijas iecirknim arī darbu pilnas rokas. 2013. gadā tika veikti ieplānotie darbi – Ausekļa pr. 10 aukstā ūdens guļvada un stāvvadu ventiļu maiņa, Mālkalnes pr. 30 – sildķermeņu nomaiņa 2. stāvā, Mālkalnes pr. 37 – apkures sistēmas stāvvadu ventiļu maiņa un izolācijas atjaunošana, Parka 10 – apkures stāvvadu ventiļu maiņa, Skolas 17 – aukstā un karstā ūdens stāvvadu ventiļu maiņa, Vidzemes 2 – apkures stāvvadu ventiļu maiņa un cauruļvadu izolēšana, Zilokalnu pr. 10 – aukstā ūdens karstā ūdens guļvada un stāvvadu ventiļu maiņa. Nomainīti apkures stāvvadu atgaisotāji bēniņos un atjaunotas izolācija Meža pr. 4, 4a, Ausekļa pr. 7b, Ausekļa pr. 5a, Ausekļa pr. 6, Celtnieku 2, Celtnieku 4 u. c.
    
Lai uzlabotu apkures ūdens caurplūdi radiatoros, tiek skaloti radiatori dzīvokļos. Pagājušajā gadā p/a “Mālkalne” iegādājās augstspiediena hidrodinamisko kanalizācijas skalošanas iekārtu, kas ar ūdens strūklas palīdzību skalo kanalizācijas cauruļvadus, tagad visu māju kanalizācijas guļvadi un stāvvadi tiek skaloti (rindas kārtībā), kas ļauj cauruļvadiem ilgāk veikt savas funkcijas.Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

skolas 1a 
2013-09-25  21:04:14
Kur aizbērtas bedres pie manas mājas,viss tumšs, kājas var nolauzt.

teica,ka 
2013-09-24  18:08:43
Kuri vāji speciālisti!Pavlovs beidzis ar sarkano doplomu savu mācību iestādi!!

J.L. 
2013-09-24  15:07:02
Smuki viss izskatās,bet kvalitāte,ka parasti ļoti slikta,bet tas jau tāpēc,ka būs darbs,un tā turpmāk.Kvalitatīvi nav interese strādāt,jo ir vāji speciālisti

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības