Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:
Aptauja
 
Ar kādām domām sākat Jauno gadu?

ogresnovads.lv
  Publicēts: 2012-10-08  10:43:00 / Izglītība
 
 Ziņot redakcijai  

   

Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Ogres mūzikas skolā 5. oktobrī Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs un viņa vietniece Vita Pūķe, sveicot novada kuplo pedagoģisko darbinieku saimi,  pateicās novada izglītības iestāžu pedagogiem par nozīmīgo ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

   

E.Bartkevičs un V.Pūķe pateicās skolotājiem par viņu darbu, par topošo speciālistu veidošanu, un vēlēja skolotājiem enerģiju, izturību un mīlestību.

   

Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte atgādināja, ka Ogres novadā ir dažādas izglītības iestādes – vispārizglīojošās, pirmsskolas, profeisonālās ievirzes, un katrā no tām strādā skolotāji, kuri ir ciešā kontaktā ar bērniem un kuru darbs ir nenovērtējams: „Sveicu svētkos un vēlu jums labu veselību, izturību un radošus panākumus arī turpmāk.”

Pateicības vārdus skolotājiem veltīja arī Airisa Lepere, Ogres starpnovadu izglītības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja, atgādinot, ka skolotāji ir tie, kuri prot, grib un var izdarīt tā, lai katram bērnam izglītības iestādē būtu labi. A. Lepere pedagogiem vēlēja veselību, izturību un radošumu.

Aija Lastovska, Swedbank Ogres filiāles vadītāja, pateicās skolotājiem par ieguldījumu Latvijas nākotnē, sniedzot jauniešiem mūsdienīgu izglītību, palīdzot viņiem kļūt zinošākiem un konkurētspējīgākiem. „Lai arī turpmāk spēks un izturība, iedvesmojot citus sasniegt vairāk. Paldies jums!” pateicās A. Lastovska. Bankas pārstāve īpašu bankas pateicību pasniedza labākajiem 2012. gada skolotājiem – Ogres Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājai Elvīrai Kadakovskai un Suntažu vidusskolas bioloģijas skolotājam Andrim Ziemelim.

Novada pašvaldības Atzinības rakstus un dāvanas saņēma vispārizglītojošo skolu  pedagogi:
Jaunogres vidusskolas angļu valodas skolotāja Staļina Pankova – par kvalitatīvu un profesionālu, radoši mērķtiecīgu, aktīvu, mūsdienīgi inovatīvu pieeju pedagoģiskajam darbam, un informātikas skolotāja Jeļena Bobrova – par radošu, kvalitatīvu un profesionālu pedagoģisko darbību un skolēnu pētnieciskās darbības veicināšanu, iesaistot izglītojamos novada un valsts mēroga konkursos un skatēs;

Ogres 1.vidusskolas sākumskolas skolotāja Anita Leite – par radošu, kvalitatīvu mācību darbu un pozitīvu saskarsmi darbā ar skolēniem un vecākiem, angļu valodas skolotāja Maruta Cinīte –  par pašaizliedzīgu un radošu angļu valodas mācīšanu, bibliotekāre un direktores vietniece Ilze Rutka - par mērķtiecīgu un radošu jauniešu audzināšanu;

Ogres Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Vija Rubīna un mūzikas skolotāja Maija Gorda - par skolēnu sasniegumiem novada olimpiādē un skolēnu gatavošanu valsts olimpiādēm;

Madlienas vidusskolas mūzikas skolotāja Iveta Mežajeva – par radošu un kvalitatīvu darbu kultūrizglītībā un tradīciju veidošanā Madlienas vidusskolā;

Suntažu vidusskolas ķīmijas skolotāja Ilona Kārkliņa – par apzinīgu un sekmīgu darbu un veiksmīgu Comenius projektu koordinēšanu un vadīšanu;

Taurupes vidusskolas skolotāja Jevģēnija Lāce – par ieguldīto darbu jaunās paaudzes mācīšanā un audzināšanā, par prasmi daudzu gadu garumā darīt savu darbu ar rūpību, pacietību un mīlestību;

Ogres sākumskolas direktores vietnieks Jānis Itkačs – par informāciju tehnoloģiju darbības nepārtrauktu nodrošināšanu, par pedagogu rosināšanu uz profesionālu sevis pilnveidi, tālākizglītību moderno tehnoloģiju aktualizēšanu skolas ikdienā, sākumskolas interešu izglītības skolotāja Indra Tilaka – par skolēnu sagatavošanu novadu un valsts izteiksmīgās runas konkursiem, par aktīvu līdzdalību skolas un novada organizētajos valsts svētku un dažādos labdarības koncertos;
 
Ogresgala pamatskolas angļu valodas skolotāja Sandra Jekoviča – par pašaizliedzīgu, atbildīgu, augsti profesionālu darbu un neizsīkstošu enerģiju jaunu ideju realizēšanā, aktīvu līdzdalību Baltijas jūras un citu vides projektu vadīšanā un īstenošanā;
 
Ķeipenes pamatskolas latviešu valodas skolotāja Rita Šķēle – par radošu mācību procesa organizēšanu un prasmi nodrošināt izglītības vērtības bērnu personības vispusīgā attīstībā;
 
Lauberes pamatskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja Gunita Purviņa - par aktivitāti un radošumu, veiksmīgi sagatavojot skolēnus konkursiem un olimpiādēm;
 
Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotāja Janīna Gržibovska – par cilvēkmīlestību un prasmi atklāt katrā skolēnā radošo dzirksti krievu valodas popularizēšanā mācību procesā un ārpusstundu pasākumos.
 
Apbalvoto vidū ir vairāki profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogi: Ogres mūzikas skolas Teorijas nodaļas vadītāja Iveta Sproģe apbalvojumu saņēma par zinātniskā darba „Pedagoģiskā, mākslinieciskā un zinātniskā darbība Ogres mūzikas skolā no 1960. līdz 2009. gadam” (darbs iekļauts RPIVA zinātnisko darbu krājumā “Mūzikas pedagoģija” 2011. g.) izstrādāšanu un aktīvu sadarbības veidošanu muzikāli-radošajās aktivitātēs ar citām valsts līmeņa organizācijām, piemēram, Francijas kultūras centrs u.c.; Ogres mākslas skolas skolotāja Inese Karpova – par izciliem rezultātiem, sagatavojot audzēkņus un metodiskos materiālus valsts konkursam kompozīcijā; Ogres basketbola skolas trenere Marika Salceviča – par ieinteresētību, atsaucību un ieguldīto darbu, kas vainagojies ar audzēkņu labiem sportiskiem sasniegumiem; Ogres novada sporta centra futbola treneris Raivis Rubīns – par apzinīgu un radošu mācību treniņu darbu ar jaunajiem futbolistiem, par sasniegumiem Vidzemes čempionātā un Latvijas jauno futbolistu līgas finālturnīrā, par teicamu sadarbību ar audzēkņu vecākiem; Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas skolotāja Edīte Lase – par radošumu un augstu profesionālo darbību, ar panākumiem sagatavojot audzēkņus konkursiem.
 
Ogres novadā darbojas 10 pirmsskolas izglītības iestādes (PII). Skolotāju dienā pašvaldības Atzinības rakstu saņēma PII  “Zelta sietiņš” skolotāja Anita Salmane – par radošu pieeju pedagoģiskajam darbam un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, un skolotājas palīdze Inga Muižniece – par apzinīgu un ilggadīgu darbu;
 
PII “Ābelīte” skolotāja Līga Kerna un skolotājas palīdze Irēna Barkāne – par godprātīgu un radošu darbu sociālās aprūpes grupā;
 
PII "Strautiņš” mūzikas skolotāja Dzidra Stabiņa - par radošu, kvalitatīvu mūzikas skolotājas darbu nodarbībās un ārpus nodarbību pasākumos, un skolotājas palīdze Irēna Ivaškeviča – par veiksmīgu sadarbību ar skolotāju, organizējot grupu darbu;
 
PII “Sprīdītis” skolotāja Marina Semeņaka – par radošu pieeju pedagoģiskajam darbam un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, skolotājas palīdze Vera Kazeļņika – par apzinīgu un godprātīgu darbu;
 
PII “Saulīte” skolotāja Dana Lapiņa – par radošu un apzinīgu darbu bērnu izglītošanā, skolotājas palīdze Daina Rubcova – par profesionālo, apzinīgo un godprātīgo darbu;
 
PII "Riekstiņš” skolotāja Laila Lāce un skolotājas palīdze Iluta Robežniece – par radošu un kvalitatīvu darbu;
 
PII “Dzīpariņš” mūzikas skolotāja Irēna Kajaka –  par ilggadēju, radošu un apzinīgu darbu bērnu muzikālajā audzināšanā, skolotājas palīdze Marija Liepa – par ilggadēju pedantiski un atbildīgi veiktu darbu, atsaucību, rūpību, taktiskumu un mīļumu;
 
PII “Cīrulītis” skolotāja Ilze Grauze – par godprātīgu un prasmīgu ieguldījumu kvalitatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšanā, skolotājas palīdze Sanita Mihailova – par godprātīgu darbu un aktīvu iesaistīšanos pedagoģiskajā procesā;
 
Madlienas PII “Taurenītis” vadītājas vietniece izglītības jomā Aija Simsone – par ilggadēju, radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, skolotājas palīdze Inga Lazdiņa -
par prasmīgu darbu ar jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem;
 
Ķeipenes PII “Saulīte” skolotāja Anita Volkoviča – par radošu, inovatīvu darbu ar bērniem, 
skolotājas palīdze Iveta Rodņika – par priekšzīmīgu darbu un neviltotu prasmi mīlēt visus bērnus.
 
Skolotāju dienā apbalvoti arī Ogres Valsts tehnikuma pedagogi: skolotāja Ingai Lišmane-Ozoliņa –  par entuziasma pilnu un radošu attieksmi, izglītojot audzēkņus un veidojot apkārtējo vidi; Viktors Ceiruls – par apzinīgu darbu un inovatīvu mācību procesa nodrošinājumu, izglītojot jaunos datorsistēmu tehniķus; Pēteris Justovičs – par ieguldījumu tehnikuma estētiskās vides veidošanā un patriotisma ideju iedzīvināšanu mācību procesā.

   

   

   

   

   

 
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības